Tekijänoikeusdirektiivi avataan uuteen valmisteluun

Rivi kirjoja

Euroopan parlamentissa äänestettiin torstaina uudesta tekijänoikeusdirektiivistä. Parlamentin täysistunto ei hyväksynyt suoraan direktiiviehdotusta, vaan se avataan uuteen valmisteluun.

Sanasto on seurannut tiiviisti tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiiviehdotuksen (DSM-direktiivi) käsittelyä, sillä mm. artikla 12. koskee kirjallisuuden tekijöitä.

Europarlamentin sisällä direktiivin valmistelusta on vastannut oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI). Parlamentin täysistunto äänesti torstaina 5.7. siitä, hyväksyykö se valiokunnan direktiiviehdotuksen. Parlamentaarikoista 278 äänesti lakiesityksen etenemisen puolesta ja 318 vastaan. Tällä tuloksella ehdotus siirtyy parlamentin käsittelyyn: käytännössä parlamentaarikot voivat ehdottaa muutoksia direktiiviin ja jokaisesta artiklasta äänestettäneen syksyllä yksi kerrallaan.

Direktiivin osalta kyseessä ei ollut vielä viimeinen päätösetappi. Parlamentin kannanmuodostuksen jälkeen luvassa olisi vielä niin sanottu trilogineuvotteluvaihe, jossa sovitetaan yhteen parlamentin, Euroopan komission ja EU-neuvoston kanta. Trilogivaihe ei käynnisty syksyllä, kuten oli aiemmin uumoiltu, vaan seuraavaksi direktiivi avataan yksityiskohtaiseen käsittelyyn parlamentissa.

Kirjallisuuden tekijöiden kannalta isoa muutosta tuskin tulossa

Kirjallisuuden tekijöiden kannalta tärkeä on artikla 12, joka koskee kustantajien korvausoikeutta. Käytännössä artikla 12 merkitsisi tulonsiirtoa tekijöiltä kustantajille: kustantajille voisi artiklan myötä siirtyä osa tekijänoikeuskorvauksista, jotka maksetaan tällä hetkellä vain kirjallisuuden tekijöille. Myös lainauskorvaukset ovat olleet uhattuina.

Nämä pahimmat uhat kuitenkin selätettiin oikeudellisten asioiden valiokunnan direktiiviehdotuksessa, jossa päädyttiin artiklan 12 osalta maltilliseen muotoiluun, johon Sanasto on ollut tyytyväinen.

– Artiklan 12 osalta direktiivin avaaminen parlamentin käsittelyyn ei todennäköisesti tule aiheuttamaan merkittävää muutosta. Huomio keskittynee täysistunnossa artiklaan 11, joka koskee lehtikustantajien korvausoikeutta sekä artiklaan 13, jolla ratkaistaan arvokuilun ongelmaa. Nämä ovat olleet huomattavasti esillä julkisuudessa viime viikkoina, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Miten direktiivin käsittely jatkuu?

  • Tekijänoikeusdirektiivin pohjana on vuonna 2016 Euroopan komission antama ehdotus.
  • Oman ehdotuksensa direktiivistä antoi Euroopan unionin neuvosto toukokuussa 2018. Neuvosto koostuu jäsenmaiden hallitusten edustajista.
  • Oman ehdotuksensa direktiivin muotoilusta tulee antamaan myös EU-parlamentti, joka seuraavaksi käsittelee direktiivin yksityiskohtaisesti syksyllä.
  • Sen jälkeen, kun parlamentti on muodostanut kantansa, käynnistyvät ns. trilogi-neuvottelut. Silloin komission, neuvoston ja parlamentin ehdotukset sovitetaan yhteen, ja direktiivin lopulliset sanamuodot lyödään lukkoon.
  • Trilogi-neuvottelujen jälkeen europarlamentti äänestää vielä täysistunnossaan direktiivin lopullisesta hyväksymisestä.

 

Sanasto seuraa tiivisti direktiviin käsittelyä artiklan 12 näkökulmasta ensi syksyn aikana ja tiedottaa siitä asiakkailleen.

Lue lisää

Aiemmat uutiset direktiivistä ja artiklan 12 ongelmakohdista