E-lainauskorvauksen jakoa koskevissa neuvotteluissa on saatu ratkaisu 

Neuvotteluissa tekijänoikeusjärjestöt Sanasto, Kopiosto ja Teosto sopivat, miten e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvaukset jakautuvat tekijöille. Kirjallisuuden tekijöitä neuvotteluissa edusti Sanasto. 

Tämän vuoden alusta voimaan tulleen tekijänoikeuslain muutoksen myötä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamisesta maksetaan kirjastokäytön korvausta eli nk. e-lainauskorvausta. Aiemmin tekijänoikeuslaissa oli säädetty vain fyysisten teosten kirjastolainaamisesta maksettavasta lainauskorvauksesta.  

Sanasto maksoi kirjallisuuden tekijöille e-lainauskorvausta ensimmäisen kerran joulukuussa 2023, jolloin korvausta maksettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamisesta. Tekijänoikeuslain muutos vakiinnuttaa e-lainauskorvauksen osaksi lainauskorvausjärjestelmää ja samalla e-lainauskorvaus laajennettiin koskemaan myös korkeakoulukirjastoja.  

Tekijänoikeuslainmuutoksen myötä korvauksen piiriin tulivat myös äänikirjojen lukijat.  

Sanasto, Kopiosto ja Teosto ovat kevään aikana neuvotelleet, kuinka e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvaukset jaetaan eri tekijöiden ja äänikirjan lukijoiden kesken. E-lainauskorvausta maksetaan kirjailijoille ja kääntäjille, kuvan- ja musiikintekijöille sekä uutena ryhmänä myös äänikirjojen lukijoille. 

Neuvottelut osuuksista eivät olleet yksimieliset. Yksi keskeisistä kysymyksistä on ollut äänikirjan lukijoiden osuus e-lainauskorvauksesta. Järjestöt päätyivät lopulta yksivuotiseen vuotta 2024 koskevaan ratkaisuun ministeriön ohjauksella. 

Äänikirjojen lukijoiden saama osuus lasketaan e-lainauskorvauksen kokonaismäärärahasta, joka on miljoona euroa (sis. alv). Vuonna 2024 lukijoiden osuus on 9,3 %. Äänikirjojen lukijoiden korvausosuutta ei kuitenkaan vähennetä kirjallisuuden tekijöiden lainakohtaisesta korvaussummasta. Sanasto maksaa kirjallisuuden tekijöille saman lainakohtaisen senttimäärän riippumatta siitä, lainataanko teos fyysisenä kappaleena vai sähköisessä muodossa. 

– Olemme tyytyväisiä siihen, että kirjallisuuden tekijöiden lainakohtainen korvaus on sama painetuista teoksista, e-teoksista ja äänikirjoista. Kirjallisia teoksia tulee kohdella korvausten näkökulmasta yhdenvertaisesti formaatista riippumatta, kommentoi Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensola.

E-lainauskorvauksen määrärahasta vähennetään ensin musiikin ja äänikirjan lukijoiden osuus. Kirjastojen kautta saatavilla olevassa sähköisessä aineistossa on kuitenkin hyvin vähän musiikkia sisältäviä e-teoksia. Loppuosa määrärahasta jakautuu kuvan ja tekstin välillä. Neuvottelut kuvan osuudesta jatkuvat vielä. Nyt saavutettu osaratkaisu mahdollistaa kuitenkin e-lainauskorvauksen jakamisen kirjallisuuden tekijöille normaalin tilitysaikataulun mukaisesti syksyllä 2024. 

Tulevaisuuden suuntalinjoja

E-lainauskorvauksen ulkopuolella ovat edelleen nk. verkkokirjahyllyissä olevat e-teokset, joita käytetään erityisesti korkeakoulujen kirjastoissa. Sanasto on aiemmin keväällä toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriöön selvityksen siitä, miten verkkokirjahyllyihin sisältyvien teosten käyttämisestä voitaisiin jatkossa maksaa tekijöille korvausta. 

Neuvotteluun osallistuneet järjestöt yhdessä toivovat, että lainauskorvausmäärärahaa korotettaisiin eduskunnan vuoden 2021 lausuman mukaisesti. 

”Edellinen määrärahakorotus on vuodelta 2016. Tämän jälkeen erityisesti yleisten kirjastojen lainamäärät ovat kasvaneet ja myös elinkustannukset ovat nousseet yli 20 prosenttia, joten määrärahan korotus on hyvin perusteltua”, Vettensola muistuttaa.