Luvat kirjallisuuden käyttöön keskitetysti Sanastosta

Olethan huomannut, että Sanasto palvelee myös kirjallisuuden käyttäjiä? Sanastosta saatavat käyttöluvat tekevät kirjallisuuden luvallisen käytön helpoksi erilaisille toimijoille. 
Kirjallisuutta käyttävät erilaiset tahot hyvin erilaisissa tilaisuuksissa. Usein luvan hankkiminen useammilta tekijöiltä on käyttäjätaholle hankalaa ja joskus jopa mahdotonta. Lupien saanti keskitetysti yhdestä paikasta tekee luvan hankkimisen ja korvausten maksamisen käyttäjälle, esimerkiksi lausuntaryhmälle tai yritykselle, yksinkertaiseksi. Jos luvan saanti on vaikeaa, jää lupa usein hankkimatta tai teoksia käytetään ilman lupaa.
Keskitetty luvansaanti on myös tekijöitä hyödyttävää. Moni kokee omien teostensa käytön hinnoittelun kiusallisena käyttäjien lähestyessä suoraan tekijää. Sanaston toimiminen luvanmyöntäjänä palvelee siis sekä käyttäjiä että tekijöitä. Vakiintuneet lupamallit vahvistavat kuvaa, että myös kirjallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa tulee hankkia tekijän lupa.
Tällä hetkellä Sanasto tarjoaa lupia kirjallisuuden käyttöön radiossa ja televisiossa, julkisessa esittämisessä, uusissa julkaisuissa sekä erilaisissa tapahtumamateriaaleissa, kuten käsiohjelmissa ja ohjelmalehtisissä. Toimivan lupa-alueen edellytys on laaja valtakirjapohja, joka mahdollistaa lupien myöntämisen. Onkin erittäin suositeltavaa, että mahdollisimman moni kirjallisuuden tekijä on Sanaston asiakas.
Käyttöluvista kerättävät korvaukset tilitetään tekijöille Sanaston hallituksen päättämän tilitysaikataulun mukaisesti. Lupa-alueiden hinnastot ovat nähtävillä Sanaston verkkosivuilla osoitteessa www.sanasto.fi/hinnasto.