Sanastosta apua, kun teostasi halutaan käyttää

Sanasto tarjoaa monipuolisesti lupia erilaisiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin. Tekijä voi ohjata julkaisulupaa pyytävän tahon ottamaan yhteyttä Sanastoon luvan hankkimiseksi. Myönnämme lupia esimerkiksi kirjallisuuden esittämiseen erilaisissa tilaisuuksissa, tekstikatkelmien painamiseen tapahtumamateriaaleihin tai uusiin julkaisuihin sekä kirjallisuuden käyttämiseen radiossa ja televisiossa.

Sanaston lupaprosessi toimii kätevästi kaikille osapuolille: Sanasto myöntää luvan sitä pyytävälle taholle, laskuttaa korvauksen kirjallisuuden käytöstä Sanaston valmiiksi määritetyn hinnaston mukaisesti ja tilittää korvauksen tekijälle tilitysaikataulunsa mukaisesti.

Tekijät voivat myös tehdä Sanastolle ilmoituksen, mikäli heidän teoksiaan on käytetty luvatta. Otamme yhteyttä tekstiä käyttäneeseen tahoon selvittääksemme käyttötilanteen, keräämme korvauksen ja tilitämme sen tekijälle.