Celias alla ljudböcker överförs till webben – upphovspersonerna blir utan ersättning om lagstiftningen inte uppdateras 

Tillgänglighetsbiblioteket Celia meddelade i början av juni att utlåningen av ljudböcker överförs i sin helhet till webben hösten 2025. Ändringen påverkar upphovspersonernas ersättningar. 

Tillgänglighetsbiblioteket Celia är statens specialbibliotek vars uppgift är att tillhandahålla tjänster för personer med läsnedsättning. Celia producerar litteratur i tillgängliga format för dem som inte kan läsa konventionella böcker på grund av till exempel skada eller sjukdom. Celias sortiment omfattar över 55 000 verk för läsare i olika ålder. Det finns både skön- och faktalitteratur, läromedel och bland annat poesi och sagor.  

Litterära upphovspersoner och Sanasto har arbetat länge för att Celias alla ljudboks- och e-boklån ska omfattas av rättvis ersättning. 

Största delen av Celias över 1,3 miljoner boklån blir årligen utan ersättning, eftersom upphovspersonen enligt den i dag föråldrade 17 b § i den gällande upphovsrättslagen har rätt att få utlåningsersättning endast när ett exemplar av ett verk varaktigt får behållas av Celias kunder. I praktiken innebär detta fysiska ljudbokslån på CD-skivor och verk som laddas ned på en egen enhet. 

För närvarande betalas ersättning endast för mindre än en tredjedel av Celias lån. När alla ljudbokslån överförs till webben kommer författarnas och översättarnas ersättningar att minska ännu mer. Om upphovsrättslagen inte ändras blir upphovspersonerna utan ersättning för Celias ljudbokslån. Enligt lagen har Celia rätt att producera exemplar av verk i ett tillgängligt format för personer som på grund av skada eller sjukdom inte kan ta del av utgivna litterära verk på ett konventionellt sätt. För produktion av exemplar krävs inte licens av rättsinnehavaren, och upphovspersonerna får inte ersättning i form av licensförsäljning. 

Riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta lämnade 19.6.2024 ett fortsatt skriftligt spörsmål om Celias ersättningar till kulturminister Multala. Det skriftliga spörsmålet har också undertecknats av riksdagsledamöterna Pia Viitanen, Saku Nikkanen, Tuula Haatainen och Timo Harakka. Tidigare på våren lämnade också riksdagsledamöterna Ari Koponen och Teemu Keskisarja ett skriftligt spörsmål. 

Sanasto fortsätter arbetet för att åtgärda missförhållandet angående Celias ersättningar. 

Celias ersättningar till litterära upphovspersoner 

Enligt den gällande upphovsrättslagen omfattas endast en del av Celias lån av ersättning till upphovspersoner. Sanasto betalar ut ersättningarna för Celias lån till de litterära upphovspersonerna. 

Det lånespecifika centbeloppet av Celias lån kan variera något från år till år. År 2023 var ersättningen för Celia-lån 39 cent per lån. 

För att få Celia-ersättning behöver Sanastos kunder inte veta vilka verk Celia har producerat exemplar av, eftersom de exemplar som Celia producerar har samma ISBN-nummer som originalet. Genom att hålla sin verkförteckning uppdaterad i OmaSanasto får litterära upphovspersoner ersättning också för Celias lån om dessa lån omfattas av ersättningen.