Termit tutuksi: Kulupidätys

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta. Tällä kertaa selvennämme, mitä tarkoittaa tekijänoikeuskorvauksista vähennettävä kulupidätys.

Mikä kulupidätys?

Sanasto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminnan kulut katetaan tekijänoikeuskorvauksista vähennettävällä kulupidätyksellä sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Kulupidätys on tekijänoikeusjärjestöissä kansainvälisesti yleisesti käytössä oleva tapa kattaa toiminnan kulut.

Sanaston vuonna 2018 pidättämä kulupidätys oli lainauskorvauksen osalta 8,44 prosenttia ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 prosenttia. Lainauskorvausten muita korvauslajeja alhaisempi kulupidätys perustuu siihen, että lainauskorvaus muodostaa yli 90 % Sanaston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Yhteensä Sanasto siis pidätti kulupidätystä hieman yli miljoona euroa. Sanaston pidättämä kulupidätysprosentti on tekijänoikeusjärjestöjen alhaisimpia.

Mihin kulupidätyksestä saatavat varat käytetään?

Muun muassa laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista asettaa ehtoja kulupidätyksen keräämiselle ja käytölle. Lain mukaan tekijänoikeusjärjestön keräämän kulupidätyksen pitää olla kohtuullinen suhteessa palvelun laatuun ja laajuuteen.

Sanaston taloutta ja sijoitustoimintaa hoitaa toiminnanjohtaja, joka raportoi Sanaston hallitukselle. Suurin osa Sanaston keräämästä kulupidätyksestä menee Sanaston perustoiminnan kattamiseen eli esimerkiksi henkilöstön palkkoihin, toimitilan vuokraan sekä it-järjestelmien ylläpitoon. Toisin sanoen merkittävin osa varoista käytetään suoraan siihen, että Sanaston perustehtävä – korvausten tilittäminen kirjallisuuden tekijöille – toimisi mahdollisimman sujuvasti. Lisäksi varoja käytetään esimerkiksi tekijänoikeuskoulutusten järjestämiseen ja tekijöiden edunvalvontaan.

Suurin osa Sanaston toiminnasta katetaan kulupidätyksen avulla kerätyistä varoista, mutta niitä täydentävät sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot. Vuonna 2018 kertyneet sijoitustoiminnan tuotot käytettiin Sanaston vuosikokouksen päätöksellä kokonaisuudessaan kattamaan vuoden aikana syntyneitä toiminnan kuluja ja näin pienentämään tekijänoikeuskorvauksista perittävää kulupidätystä.

Lue lisää

Sanaston avoimuusraportissa 2018 kerrotaan tarkemmin organisaation talouden tunnusluvuista. Lue avoimuusraportti täältä.