Termit tutuksi: lupapyynnöt

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta.

Sinulla tekijänä on oikeus päättää mm. teoksesi julkisesta esittämisestä, julkaisemisesta ja yleisölle levittämisestä. Sanaston asiakkaana voit ohjata luvan pyytäjän puoleemme, kun tekstiäsi halutaan

  • esittää julkisesti, esimerkiksi luettavaksi yleisötilaisuudessa
  • käyttää erilaisissa tapahtumamateriaaleissa
  • julkaista osana uutta teosta, kuten oppikirjaa
  • käyttää radiossa tai televisiossa.

 

Kun ohjaat lupapyynnön Sanastoon, sovimme teoksen käytöstä, keräämme korvauksen ja tilittämme sen sinulle. Moni tekijä kokee helpoksi, että Sanastolla on selkeä hinnasto, jolloin tekijän ei tarvitse itse neuvotella hintaa teostensa käytölle, laatia käytöstä sopimusta, huolehtia laskutuksesta tai tarkkailla, että maksu on saapunut. Halutessasi voit sopia teostesi käytöstä myös itse. Muista tällöin sopia kirjallisesti käytön laajuudesta ja kestosta. Suosittelemme, että teoksen käytöstä pyydetään aina korvaus. 

Luvan hankkiminen Sanastosta on myös kirjallisuuden käyttäjälle helppo ratkaisu, sillä käyttötilanteet koskevat usein lukuisten tekijöiden teoksia, jolloin luvan pyytäminen jokaiselta tekijältä erikseen on työlästä. Käyttäjän näkökulmasta on tärkeää, että lupien hankkiminen on mahdollisimman joustavaa ja korvausten maksaminen yksinkertaista.

Sanaston toukokuussa 2016 toteuttamasta asiakaskyselystä selvisi, että tekijöiden saamat lupapyynnöt koskevat useimmiten tekstin painamista osana uutta julkaisua, teoksen esittämistä julkisesti ja teoksen muuttamista teatteriesitykseksi. Sanaston tyypillisiä kirjallisuuden käyttäjäasiakkaita ovatkin esimerkiksi tv- ja radioyhtiöt, erilaisia tilaisuuksia järjestävät tahot ja kirjankustantajat. Asiakaskyselyyn vastanneista 60 % kertoi, että heidän teoksiaan oli käytetty ilman lupaa ja 92 % ei ollut saanut luvattomasta käytöstä lainkaan rahallista korvausta. Muistathan, että voit tehdä Sanastoon ilmoituksen, mikäli teostasi on käytetty ilman lupaa.

Myöntämämme luvat ovat kattavia, mutta toimintaamme eivät kuulu

  • kustannussopimuksiin ja teosten kustantamiseen liittyvät asiat
  • luvan myöntäminen teoksen muuntamiseen toiseen taiteenlajiin, kuten teatteriesitykseksi
  • käännösoikeuksien myöntäminen.

 

Voit kuitenkin aina kysyä meiltä neuvoa myös muissa tekijänoikeuskysymyksissä, vaikka emme myöntäisi lupia kyseiseen tarkoitukseen. Autamme mielellämme sekä tekijöitä että käyttäjiä kaikissa tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.