Termit tutuksi: tekijänoikeuden loukkaus

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta. Tällä kertaa kerromme, mitä tarkoitetaan tekijänoikeuden loukkauksella.

Joskus tekijällä tai oikeudenhaltijalla saattaa tulla vastaan tilanne, jossa hänen teostaan on käytetty ilman lupaa jonkun muun teoksessa. Mikäli tekstiä ei käytetä sitaattioikeuden tai jonkun tekijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla, tilanteessa todennäköisesti loukataan tekijän taloudellisia oikeuksia: tarkemmin sanoen yksinoikeutta päättää valmistetaanko teoksesta kappaleita ja saatetaanko niitä yleisön saataviin. Myös tekijän moraalisia oikeuksia voidaan loukata, esim. jos teos julkaistaan tekijää loukkaavassa yhteydessä tai tekijän nimeä ei ilmoiteta hyvän tavan mukaisesti julkaisemisen yhteydessä.

Tekijänoikeuden loukkaus voidaan useimmiten todentaa vasta loukkauksen tapahduttua vertaamalla aiempaa ja uutta julkaisua keskenään. Tekijänoikeuden loukkaus voi myös olla kyseessä, kun asianmukaisesti käyttöluvan tai lisenssin saanut teoksen käyttäjä ylittää luvan mukaiset käyttöehdot. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun käyttäjä painaa teoksesta enemmän kappaleita tai esittää teoksia suuremmalle yleisölle, kuin mistä on käyttöluvan yhteydessä sovittu.

Tekijänoikeuden loukkauksen kohteena olevalla tekijällä on aina oikeus kohtuulliseen korvaukseen. Korvauksen lähtökohtana on normaali käyttökorvaus, eli sellainen korvaus, jolla tekijä olisi myöntänyt käyttöön luvan, mikäli sitä olisi haettu asianmukaisesti ennen teoksen käyttämistä. Korvauksen lisäksi tekijä saattaa olla oikeutettu hyvitykseen luvattoman käytön aiheuttamasta haitasta, kärsimyksestä, menetyksestä tai vahingosta. Tämä arvioidaan tapauskohtaisesti. Korvausvelvollisuus ei edellytä loukkaajalta tahallisuutta. Riittää, että teosta on käytetty lain vastaisesti, tekijän yksinoikeutta loukkaavalla tavalla.

Tavallisesti kirjallisuuden alalla tapahtuvat tekijänoikeuden loukkaukset ovat useimmiten lieviä ja taloudellisilta intresseiltään melko pieniä. Periaatteellinen merkitys on kuitenkin usein suuri ja tekijänoikeuden loukkauksiin on syytä puuttua – jos ei korvauksen, niin ainakin teosten käyttäjäkunnan valistamisen toivossa. Useimmissa tapauksissa kannattaa pyrkiä oikeuksia loukanneen tahon kanssa sopimukseen korvauksesta, sillä tuomioistuinprosessi on molemmille osapuolille raskas vaihtoehto.

Muista tekijänä:

  • Jos myönnät luvan itse, muista sopia käytöstä kirjallisesti: käytön laajuudesta, kestosta ja hinnasta.
  • Mikäli epäilet tekijänoikeuksiasi loukatun, ota yhteyttä Sanastoon, niin selvitämme asian.
  • Voit olla kaikissa tekijänoikeuteen liittyvissä asioissa yhteydessä Sanastoon. Autamme mielellämme!

Muista, kun käytät jonkun toisen teosta:

  • Tarkista, onko tekstin käyttäminen sitaattioikeuden mukaista.
  • Sanaston Lupakaupasta voit hankkia kirjallisuuden esitysluvan, julkaisuluvan sekä luvan kirjallisuuden käyttöön tv:ssä tai radiossa.
  • Jos sinulle on epäselvää tarvitsetko luvan tai kysymyksiä tekstien käyttämisestä, voit aina kääntyä Sanaston puoleen.