Arkisto

Vanhemmat lausunnot

2017
Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta koskien maarajoituksia
Sanaston lausunto sivistysvaliokunnalle koskien DSM-direktiivin artiklaa 12
Lausunto koskien selvitystä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi
Lausunto koskien valtioneuvoston asetusta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä sivistysvaliokunnalle (komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla)

2016
Lausunto sivistysvaliokunnalle VIP-direktiivistä
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Lausunto komission ehdotuksesta VIP-direktiiviksi ja -asetukseksi
Lausunto komission ehdotuksesta direktiiviksi digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 –luonnoksesta
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
Lausunto kustantajien lähioikeudesta

Lausunto komission portabilityasetuksesta

2015
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tekijänoikeuslain muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle esityksestä vuoden 2016 talousarvioksi
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
Digital single market strategia Lausunto

2014
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Must carry
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskevaa sopimuslisenssisäännöstä
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuden luovutuksen kohtuullistamissäännöksestä
Lausunto hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta

2013
Lausunto VaV sivistys- ja tiedejaosto
Lausunto WIPO Tekijänoikeuden poikkeukset ja rajoitukset näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi 24052013
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 11022013
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutoksesta 01102013

2012
Kannanotto Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus 30112012
Lausunto eduskunnan VaV sivistys ja tiedejaosto 01112012
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Tekijänoikeuspolitiikka-keskustelumuistiosta 29.8.2012
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lainauskorvausmäärärahoista 1.10.2012
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Tekijänoikeustoimikunnan mietintö ”Ratkaisuja digiajan haasteisiin” 12.3.2012

2011
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Euroopan komission kertomus direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Euroopan komission julkaisema ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpojen teosten tietyistä sallituista käytöistä COM (2011)289 final
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle lainauskorvausmäärärahoista 28.10.2011

2010
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien hallituksen esitystä laiksi tekijänoikeuslain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Selvitys hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeista
Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietintöön tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden kartoittamisesta
Lausunto Euroopan yhteisön komission 27.4.2010 julkaiseman kulttuuri- ja luovia aloja koskevan vihreän kirjan pohjalta

2009
Lausunto opetusministeriölle virkamiestyöryhmän laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta: Tekijänoikeus osaamistaloudessa