Arkisto

Vanhemmat lausunnot

2014
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Must carry
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskevaa sopimuslisenssisäännöstä
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuden luovutuksen kohtuullistamissäännöksestä
Lausunto hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta

2013
Lausunto VaV sivistys- ja tiedejaosto
Lausunto WIPO Tekijänoikeuden poikkeukset ja rajoitukset näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi 24052013
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 11022013
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutoksesta 01102013

2012
Kannanotto Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus 30112012
Lausunto eduskunnan VaV sivistys ja tiedejaosto 01112012
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Tekijänoikeuspolitiikka-keskustelumuistiosta 29.8.2012
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lainauskorvausmäärärahoista 1.10.2012
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Tekijänoikeustoimikunnan mietintö ”Ratkaisuja digiajan haasteisiin” 12.3.2012

2011
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Euroopan komission kertomus direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Euroopan komission julkaisema ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpojen teosten tietyistä sallituista käytöistä COM (2011)289 final
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle lainauskorvausmäärärahoista 28.10.2011

2010
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien hallituksen esitystä laiksi tekijänoikeuslain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Selvitys hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeista
Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietintöön tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden kartoittamisesta
Lausunto Euroopan yhteisön komission 27.4.2010 julkaiseman kulttuuri- ja luovia aloja koskevan vihreän kirjan pohjalta

2009
Lausunto opetusministeriölle virkamiestyöryhmän laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta: Tekijänoikeus osaamistaloudessa