Lainauskorvaus

Mikä on lainauskorvaus?

Lainauskorvaus on kirjastolainoista kirjailijoille ja kääntäjille maksettava tekijänoikeuskorvaus.

Tilastot Sanaston tilityksistä ja lainauskorvauksista

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvaus on monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa.

Korvauksen vuosittainen suuruus perustuu teosten yhteenlaskettuun lainamäärään. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä kappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa.

Sanasto jakaa lainauskorvausta tekstin tekijöille. Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta. Lainauskorvaukset ovat henkilökohtaisia, eli ne eivät ole siirrettävissä tekijän elinaikana toiselle henkilölle tai yritykselle. Tekijän kuoltua oikeus lainauskorvaukseen voi siirtyä perintönä tai testamentilla.

Lainauskorvausta ei tällä hetkellä makseta e-kirjoista ja e-äänikirjoista, minkä muuttamiseksi Sanasto tekee vaikuttamistyötä.

Lainauskorvausta ei tule sekoittaa kirjastoapurahaan. Valtion kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain harkinnanvaraisia apurahoja ja avustuksia kirjailijoille ja kääntäjille, joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahojen jakamiseen vaikuttavat erilaiset kriteerit. Lainauskorvaus sen sijaan on tekijänoikeuskorvaus, eli se maksetaan toteutuneen käytön mukaan. Jokainen tekijä, jonka teosta lainataan kirjastoista, on oikeutettu lainauskorvaukseen.

Miten saan lainauskorvausta?

Suomessa Sanasto vastaa lainauskorvausten jakamisesta tekstin tekijöille.

Liity Sanaston asiakkaaksi 

Kirjallisuuden tekijänä saat sinulle kertyvät lainauskorvaukset rekisteröitymällä  oma.sanasto.fi-palveluun. Kirjauduttuasi pääset lisäämään oma.sanasto.fi-palveluun teosluettelosi: kaikki kirjoittamasi tai kääntämäsi teokset ja niiden eri painokset. Lainauskorvauksia saa vain niistä teoksista, jotka on lisätty teosluetteloon. Vuoden 2021 lainoista korvausta maksetaan 31 senttiä per laina.

Oma.sanasto.fi-palvelun käyttö on helppoa, ja teosluettelon luomisessa auttaa teoslistan automaattinen haku kansallisbibliografiasta. Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa ongelmatilanteissa.

Sanaston tilitysraja on 10 euroa ja kertyneitä korvauksia tilitetään takautuvasti kolmelta vuodelta. Mikäli kertyneet korvaukset ylittävät tilitysrajan kolmen vuoden kuluessa, suoritetaan korvaus seuraavan tilityksen yhteydessä.

Sanasto jakaa lainauskorvaukset Suomen yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista saatavien lainaustilastojen mukaan.

”Lainauskorvauksen korotus pohjoismaiselle tasolle ja korvauksen laajeneminen korkeakoulukirjastoihin on saavutus, joka koskettaa suomalaista kirjallisuuden alaa hyvin perusteellisella tavalla.”

Virpi Hämeen-Anttila, Sanaston puheenjohtaja 2012–2017

Lainauskorvauksen historia

Sanasto kampanjoi lainauskorvausten nostamiseksi viiden vuoden ajan. 

Vuonna 2017 Suomessa alettiin vihdoin maksaa lainauskorvausta samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa, ja korvausta alettiin maksaa myös korkeakoulukirjastojen lainoista.

Lainauskorvaus perustuu tekijänoikeuslakiin ja Euroopan Unionin vuonna 1992 antamaan vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa lainaamisesta tai oikeus kieltää teostensa lainaaminen. Suomessa lainauskorvausta on maksettu vuodesta 2007 alkaen. Muissa Pohjoismaissa korvauksia alettiin maksaa jo 1900-luvun puolivälissä.

Vuosien ajan lainauskorvausmääräraha oli Suomessa huomattavasti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Sanasto teki vuosina 2011–2016 merkittävän Kirja elää– kampanjan lainauskorvausten nostamiseksi pohjoismaiselle tasolle sekä laajentamiseksi korkeakoulukirjastoihin. Vuosien työ kirjallisuuden tekijöiden puolesta toi tuloksia: vuonna 2016 eduskunta hyväksyi  Sanaston kampanjan myötä esillä olleet ehdotukset. Vuodelle 2017 osoitettu lainauskorvaus nousi 14,2 miljoonaan euroon.

Vuodesta 2017 alkaen lainauskorvausta alettiin maksaa myös korkeakoulukirjastoista tehdyistä lainoista. Lue juttu lainauskorvauksen noususta