Lainauskorvaus

Mikä lainauskorvaus?

Lainataanko teostasi kirjastosta? Olet oikeutettu lainauskorvaukseen.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä.

Sanasto tilittää lainauskorvausta vuosittain yli 10 miljoonaa euroa. Korvausta saavat esimerkiksi kaunokirjailijat, kääntäjät, tietokirjailijat, oppikirjailijat, lasten- ja nuortenkirjojen kirjoittajat ja runoilijat.

Korvausta maksetaan Suomessa yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista. Korvausta saa sekä fyysisistä lainoista että e-lainoista. Korvauksen piirissä eivät ole kirjastojen nk. verkkokirjahyllyjen aineistot. 

Miten saan lainauskorvausta?

Rekisteröidy OmaSanastoon ja pidä teosluettelosi ajan tasalla.

Kirjaudu OmaSanastoon
OmaSanaston ohjeet

Sanasto tilittää lainauskorvaukset kirjoittajille ja kääntäjille. Jos olet kirjoittaja tai kääntäjä, saat sinulle kertyvät lainauskorvaukset rekisteröitymällä OmaSanastoon. Kuvittajat saavat lainauskorvaukset Kopiostosta ja musiikintekijät Teostosta.

Lisää OmaSanastoon teosluettelosi. Lainauskorvauksia saa vain niistä teoksista, jotka on lisätty teosluetteloon. Sanasto ei saa tietoa uusista teoksista, joten luettelo tulee itse pitää ajan tasalla.

Täytä teosluettelo huolellisesti:

 • Lisää teosluetteloon kaikki teokset, joihin olet kirjoittanut tai kääntänyt tekijänoikeussuojan alaista tekstiä (esim. novelli, artikkeli, esipuhe).
 • Lisää kaikki teokset, joilla on eri ISBN-tunnus. Lainauskorvaukset kohdistetaan ISBN-tunnuksen perusteella.
 • Lisää teoksen eri painokset, jos niillä on eri ISBN-numerot.
 • Uusi painos saa uuden ISBN-numeron yleensä silloin, jos sisältöön tulee muutoksia tai jos julkaisumuoto muuttuu: esimerkiksi pokkarin ISBN-numero on eri kuin kovakantisen kirjan.
 • Lisää myös e-kirjat ja e-äänikirjat sekä cd-äänikirjat.
 • Merkitse roolisi kunkin teoksen tekijänä (kirjoittaja vai kääntäjä).

Usein kysyttyä

Mielessä jokin muu kysymys? Asiakaspalvelumme auttaa.

Yhteystiedot
Tilastot

Paljonko lainauskorvausta maksetaan?

 • Viime vuosina lainauskorvausta on saanut 26–32 senttiä per kirjastolaina. Lainakohtainen senttimäärä vaihtelee siis hieman vuosittain.
 • Sanasto jakaa lainauskorvaukset kirjastojen vuosittaisten lainaustilastojen mukaan. Lainaksi lasketaan myös lainan uusiminen.
 • Jos teoksella on useita kirjoittajia, jaetaan lainakohtainen korvaus tekijöiden kesken tasan.
 • Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on aina puolet. Jos teoksella on useampia kääntäjiä, jaetaan kääntäjän osuus (50 %) kääntäjien kesken tasan.
 • Kuvateoksista maksetaan vähemmän lainauskorvausta tekstin tekijöille: satukirjoista tekstin tekijä saa Sanastosta 73 %, kuvakirjoista 41 % ja sarjakuvateoksista 37,7 % täydestä korvauksesta. Kuvittajien lainauskorvauksen tilittää Kopiosto.
 • Äänikirjojen lukijoille maksetaan e-lainauskorvausta e-äänikirjoista. Äänikirjojen lukijat ovat uusi edunsaajaryhmä, joiden osalta prosenttiosuudet ja korvauksen tilittävä taho eivät ole vielä tiedossa. 
 • Lainauskorvausta maksetaan, kun korvauksia on kertynyt vähintään 10 euroa. Enimmillään lainauskorvausta voi saada fyysisistä lainoista 32 000 euroa ja e-lainoista 15 000 euroa.
 • Tutustu tarkemmin tilitysperiaatteisiin

Milloin lainauskorvaukset maksetaan?

Sanasto tilittää lainauskorvauksia kirjallisuuden tekijöille kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevään tilityksessä maksetaan lainauskorvauksia lisä- ja täydennystilityksinä. Syyskaudella maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia edellisvuoden kirjastolainoista. Tutustu tilitysaikatauluun.

Lisätilitys
Sanaston maksamat tekijänoikeuskorvaukset vanhenevat kolmessa vuodessa, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Lunastamatta jääneet lainauskorvaukset jaetaan lisätilityksinä niille tekijöille, joiden teoksia on lainattu vanhentuneiden korvausten lainausvuonna.

Täydennystilitys
Täydennystilitystä
voi saada, jos on liittynyt Sanastoon kesken vuotta tai jos on lisännyt aiemmin ilmestyneen teoksen teosluetteloonsa viiveellä. Teoksista maksetaankin lainauskorvausta vain, jos ne on lisätty teosluetteloon OmaSanastossa.

Maksetaanko korvauksia takautuvasti?

Lainauskorvauksia voidaan tilittää takautuvasti kolmelta vuodelta. Jos kertyneet korvaukset ylittävät tilitysrajan (10 €) kolmen vuoden kuluessa, suoritetaan korvaus seuraavan tilityksen yhteydessä. Uudet asiakkaat voivat Sanastoon rekisteröidyttyään saada korvauksia takautuvasti kolmelta vuodelta.

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joiden teoksia on lainattu vanhentuneiden korvausten lainausvuonna.

Maksetaanko lainauskorvauksesta veroa?

Kyllä. Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Sanasto saa verotiedot suoraan verottajalta. Verokorttia ei siis pääsääntöisesti tarvitse toimittaa Sanastoon. Voit tarkistaa Sanastolle toimitetun veroprosenttisi OmaSanastosta. Lue lisää verotuksesta Tilitykset ja korvaukset -sivulta.

Saako e-kirjoista ja e-äänikirjoista lainauskorvausta?

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2023 hallituksen tekijänoikeuslakia koskevan muutosesityksen, jossa esitettiin maksettavaksi korvausta e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä. Laki astui voimaan 1.1.2024. Korvausta maksetaan sekä yleisten kirjastojen että korkeakoulukirjastojen e-kirjoista ja e-äänikirjoista.

Korvauksen piirissä eivät ole kirjastojen nk. verkkokirjahyllyjen aineistot. Verkkokirjahyllyt ovat suosittuja erityisesti korkeakoulukirjastoissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä yleisten kirjastojen e-kirjoista ja e-äänikirjoista maksettiin ensimmäisen e-lainauskorvausta joulukuussa 2023. Korvausta maksettiin tuolloin ensimmäisen kerran vuoden 2022 e-lainoista. Korvauksia voi hakea takautuvasti kolmen vuoden ajan. 

Mitä tilastoja lainoista ja lainauskorvauksista julkaistaan?

Sanasto julkistaa tilastoja tilityksistään ja jakamistaan lainauskorvauksista. Tilastoista selviää muun muassa miten korvaussummat ovat jakautuneet korvausten saajien kesken. Lisäksi vuosittain julkaistaan tilastot edellisvuoden lainatuimmista kirjoista. Tutustu tilastoihin.

Kirjallisuuden tekijät näkevät omien teostensa lainaustilastot teoksittain eriteltynä OmaSanastosta.

Miten lainauskorvaus eroaa kirjastoapurahasta?

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan toteutuneen käytön mukaan. Jokainen tekijä, jonka teosta lainataan kirjastoista, on oikeutettu lainauskorvaukseen. Kirjastoapurahat sen sijaan ovat harkinnanvaraisia.

Valtion kirjastoapurahalautakunta jakaa harkinnanvaraisia apurahoja ja avustuksia kirjailijoille ja kääntäjille, joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahojen jakamiseen vaikuttavat erilaiset kriteerit.

Voinko siirtää lainauskorvauksia yritykselle tai omaiselle?

Lainauskorvaukset ovat henkilökohtaisia. Ne eivät ole siirrettävissä tekijän elinaikana toiselle henkilölle tai kolmannelle osapuolelle. Tekijän kuoltua oikeus lainauskorvaukseen siirtyy perintönä tai testamentilla. Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, joten sitä maksetaan niin kauan kuin teoksen tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa, eli kunnes on kulunut 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Miten lainauskorvaus rahoitetaan?

Lainauskorvauksen maksaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion budjetissa oleva vuosittainen lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa. Summa jaetaan kolmelle tekijänoikeusjärjestölle (Sanasto, Kopiosto, Teosto) ja sitä kautta tekijöille. Merkittävimmän osan lainauskorvauksesta saavat kirjallisuuden tekijät.

Mikä on lainauskorvauksen tausta?

Lainauskorvaus perustuu tekijänoikeuslakiin ja Euroopan Unionin vuonna 1992 antamaan vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa lainaamisesta tai oikeus kieltää teostensa lainaaminen. Suomessa lainauskorvausta on maksettu vuodesta 2007 alkaen. Muissa Pohjoismaissa korvauksia alettiin maksaa jo 1900-luvun puolivälissä.

Ajankohtaista lainauskorvauksesta