Julkaisut

Lausunnot

2023
Sanaston lausunto e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskevasta selvityksestä

2022
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
Sanaston lausunto koskien kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raporttia
Ennakkoarviointi Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023
Sanaston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta
Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (DSM-direktiivin kansallinen voimaansaattaminen)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä

2020

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

2019

Lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023
Lausunto koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää Suomen kannanmuodostuksesta tekijänoikeusdirektiiviin

2018
Sanaston, Kopioston ja Medialiiton yhteislausunto koskien hallituksen esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta
Lausunto koskien hallituksen esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta (ns. lukemisestedirektiivin voimaansaattaminen)
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien lukemisestedirektiivin kansallista voimaansaattamista

2017
Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta koskien maarajoituksia
Sanaston lausunto sivistysvaliokunnalle koskien DSM-direktiivin artiklaa 12
Lausunto koskien selvitystä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi
Lausunto koskien valtioneuvoston asetusta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä sivistysvaliokunnalle (komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla)

2016
Lausunto sivistysvaliokunnalle VIP-direktiivistä
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Lausunto komission ehdotuksesta VIP-direktiiviksi ja -asetukseksi
Lausunto komission ehdotuksesta direktiiviksi digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 –luonnoksesta
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
Lausunto kustantajien lähioikeudesta

Lausunto komission portabilityasetuksesta

2015
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tekijänoikeuslain muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle esityksestä vuoden 2016 talousarvioksi
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
Digital single market strategia Lausunto

Arkisto