Julkaisut

Lausunnot

2023
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
Kannanotto Euroopan komission Marrakesh-direktiiviä ja -asetusta koskevaan arviointiin
Sanaston lausunto e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskevasta selvityksestä

2022
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
Sanaston lausunto koskien kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raporttia
Ennakkoarviointi Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023
Sanaston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta
Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (DSM-direktiivin kansallinen voimaansaattaminen)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä

2020

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

2019

Lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023
Lausunto koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää Suomen kannanmuodostuksesta tekijänoikeusdirektiiviin

2018
Sanaston, Kopioston ja Medialiiton yhteislausunto koskien hallituksen esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta
Lausunto koskien hallituksen esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta (ns. lukemisestedirektiivin voimaansaattaminen)
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien lukemisestedirektiivin kansallista voimaansaattamista

Arkisto