Sanaston asiakaskysely 2018

Sulkakynä, kirjat ja kahvikuppi

Sanaston vuotuinen asiakaskysely toteutettiin joulu–tammikuussa, ja siihen vastasi yhteensä 1 736 kirjallisuuden tekijää tai oikeudenomistajaa. Kyselyssä selvisi, että peräti 91 % vastaajista on tyytyväisiä Sanaston toimintaan sekä pitää Sanastoa hyödyllisenä ja tarpeellisena organisaationa. Tulokset ovat samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Saimme kyselyssä myös paljon toiveita ja ideoita Sanaston toiminnan kehittämiseksi. Moni kyselyyn vastannut toivoi mm. yksityiskohtaisempaa tilityslaskelmaa sekä tietoa teoskohtaisista lainamääristä.

Huomioimme kehitystoiveet parhaillaan käynnissä olevassa järjestelmäuudistuksessamme. Jatkossa tulemme tarjoamaan asiakkaille oma.sanasto.fi-verkkopalvelussa entistä kattavammin tietoa omista tilistyksistä ja lainamääristä. Uudistunut verkkpalvelu otetaan käyttöön todennäköisesti kuluvan vuoden aikana, ja tiedotamme siitä lähempänä tarkemmin.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!