E-lainauskorvauksia koskeva lakimuutos etenee

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvityshenkilö, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko esittää, että e-lainauskorvaus ulotettaisiin yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen asetti keväällä hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon tekemään selvityksen siitä, miten e-aineistojen kirjastokäytön korvaaminen olisi Suomessa mahdollista järjestää. Selvityksen oli alun perin määrä valmistua syyskuussa, mutta esityksen täydentämiseksi myönnettiin lisäaikaa. 

Selvitys luovutettiin keskiviikkona 19. lokakuuta tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle. Selvitys on luettavissa valtioneuvoston nettisivuilla.

Harenko esittää, että e-lainauskorvaus ulotetaan yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen. Korvausoikeus voitaisiin toteutettaa laajentamalla nykyisen lainauskorvausjärjestelmän soveltamisalaa. Korkeakoulukirjastojen osalta e-lainaaminen sen sijaan olisi ainakin toistaiseksi jäämässä korvausten ulkopuolelle.

— Erityisen ilahtunut olen siitä, että selvityshenkilö Kristiina Harenko on esittänyt lainsäädännön muuttamisen rinnalle myös nopeamman etenemistien. Ratkaisulla, jossa ensi vuoden e-lainauskorvaus yleisten kirjastojen e-lainaamisesta toteutetaan ministeriön päätöksellä, mahdollistetaan myös se, että viime keväänä päätetty kehysvaraus on mahdollista saada nopeasti käyttöön, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Sanasto tiedottaa pian lisää e-lainauskorvauksen etenemisestä ja esityksen sisällöstä.