Eduskunta hyväksyi lain e-lainauskorvauksesta

E-lainauskorvauksen piiriin tulevat yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat. Korvausta aletaan maksaa myös äänikirjojen lukijoille, verkkokirjahyllyt jäävät korvausten ulkopuolelle.

Eduskunta on 11.12.2023 hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 46/2023) tekijänoikeuslain muuttamisesta. Lainmuutoksen myötä e-lainauskorvausta maksetaan jatkossa yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen e-kirjoista ja e-äänikirjoista. Yleisten kirjastojen e-kirjoista ja e-äänikirjoista lainauskorvausta maksettiin ensimmäisen kerran tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä. Nyt lain hyväksymisen myötä e-lainauskorvaus vakiintuu osaksi lainauskorvausjärjestelmää.

– Kirjallisuuden tekijät ovat odottaneet tätä päätöstä vuosia, joten on hienoa, että e-lainauskorvausta koskeva lakimuutos on nyt tehty. Harmillista kuitenkin on, että lain valmistelussa osa sähköisistä teoksista jäi edelleen korvausten ulkopuolelle, kommentoi Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensola.

Eduskunnan päätöksellä e-lainauskorvauksen piiriin tulee myös uusi edunsaajaryhmä, äänikirjojen lukijat. Sanasto pitää lainmuutosta tältä osin epäonnistuneena ja hatarasti perusteltuna. Lainmuutos nykymuodossaan ei vastaa e-lainauskorvauksen alkuperäistä tarkoitusta, ja lisäksi lainmuutos on jo ennen toteutumistaan aiheuttanut runsaasti turhaa hämmennystä aikaisemmin selvässä jaossa tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien välillä. Neuvottelut e-lainauskorvauksen jakosuhteista käydään Sanaston, Teoston, Kopioston ja äänikirjojen lukijoiden lainauskorvauksia tilittävän tahon kanssa keväällä 2024.

Sivistysvaliokunta antoi mietintönsä yhteydessä kaksi lausumaa

Eduskunta hyväksyi myös sivistysvaliokunnan yksimielisesti esittämät lausumat, jotka annettiin tekijänoikeuslain muutosesitystä koskevan mietinnön yhteydessä 22.11.2023:

Eduskunta edellyttää, että 1) hallitus seuraa e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvausta koskevien säännösten toimivuutta korvausoikeuden piirissä olevien eri oikeudenhaltijoiden kannalta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin korvausoikeuden jatkokehittämiseksi 2) hallitus selvittää mahdollisuuden sisällyttää verkkokirjahyllyjen käyttäminen e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvauksen piiriin.

Lausumat ovat valtioneuvostoa velvoittavia, ja niiden etenemistä tulee seurata. Sanasto pitää molempia lausumia tärkeinä ja tulee seuraamaan niiden toteutumista. Sanaston tavoitteena on, että myös verkkokirjahyllyt saadaan mahdollisimman pian mukaan e-lainauskorvauksen piiriin.