Ennakkoarviointi Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä

Älypuhelin ja kuulokkeet, äänikirjan kuuntelu

Sanasto on antanut 26.10.2022 lausunnon Ennakkoarviointi Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä. Tämä artikkeli on tiivistelmä lausunnostamme. Pääset lukemaan lausunnon kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Sanaston näkemyksen mukaan kotimaiseen kirjallisuuteen perustuvien kirjallisuuspohjaisten audiosisältöjen tuottaminen ja luominen ovat olennainen osa Ylen julkisen palvelun tehtävää. Ylen äänisisältöjen tarjoaminen internetin kautta parantaa niiden [audiosisältöjen] yleistä saatavuutta.

Sanaston näkemyksen mukaan Ylen julkisen palvelun tehtävän toteutumisen kannalta olennaista on audiosisältöjen saatavillaolo internetissä Ylen omilla alustoilla ja omissa palveluissa. Ylen audiosisältöjen saatavuus kolmansien osapuolten alustojen ja palvelujen (esim. Spotify, Apple) kautta ei ole välttämätöntä Ylen julkisen palvelun tehtävän kannalta. Ylen alustat ja palvelut ovat kuluttajien parissa tunnettuja ja helposti löydettävissä, ja äänisisältöjen kuluttaminen niiden kautta on helppoa ja lähtökohtaisesti kaikille mahdollista.

Sanaston näkemyksen mukaan Ylen merkitys kotimaisten äänisisältöjen tilaajana ja hankkijana on kirjallisuuden tekijöiden kannalta keskeinen. Ylen radio- ja tv-käytöstä kirjallisuuden alan tekijöille maksamat korvaukset muodostavat yhden osan tekijöiden eri lähteistä kertyviä tuloja.