Hallitus esittää lainauskorvauksiin tuntuvaa korotusta

Hallitus on sopinut täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lainauskorvauksen tason nostamiseen esitetään 4 miljoonan euron lisäystä tulevalle vuodelle. Eduskunta on useasti kiinnittänyt huomiota lainauskorvausten alhaiseen tasoon ja edellyttänyt niiden korottamista muiden Pohjoismaiden tasolle. Tällä hetkellä Suomen lainauskorvausmääräraha on 4,1 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi Ruotsissa määräraha on tulevana vuonna n. 15,2 miljoonaa euroa.

-Korotus on erinomainen alku, jonka seurauksena lainauskorvaukset saadaan toivottavasti pikaisesti nostettua eduskunnan edellyttämälle pohjoismaiselle tasolle, toteaa Sanaston puheenjohtaja, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. Lainauskorvausta maksetaan tekijälle korvauksena siitä, että hänen luomiaan teoksia saa lainata kirjastoista maksutta.  Lainauskorvaus kohtelee tekijöitä tasavertaisesti, koska se perustuu lainauskertoihin. -Kukaan ei korvauksella rikastu, mutta sillä on periaatteellinen merkitys ja se on tärkeä lisä kirjallisen työn tekijöiden epävarmaan toimeentuloon, Hämeen-Anttila jatkaa. Sanaston vuonna 2011 käynnistämä Kirja elää -kampanja on ajanut lainauskorvausten nostoa sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen ottamista mukaan korvauksen piiriin.

Kirjailijoille on aiheutunut asianmukaisen korvaustason puutteen vuoksi merkittäviä taloudellisia menetyksiä, sillä Suomi otti lainauskorvaukset käyttöön vasta vuonna 2007 saatuaan Euroopan komissiolta virallisen huomautuksen niiden puuttumisesta. Muissa Pohjoismaissa korvauksia on maksettu jo 1900-luvun puolivälistä. -Kirjat kirjastoissa eivät synny tyhjästä, Hämeen-Anttila toteaa. -Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, ei apuraha tai stipendi, ja sen tulee olla tasoltaan riittävä.

Lopullisesti vuoden 2015 lainauskorvauksen taso varmistuu joulukuussa eduskunnan käsiteltyä tulevan vuoden talousarvion kokonaisuudessaan.

Valtioneuvoston tiedote täydentävästä talousarvioesityksestä

Lisätietoja:

Virpi Hämeen-Anttila, puheenjohtaja, kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto, p. 040 536 7101
Anna Storm, viestintäpäällikkö, kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto, p. 050 557 6419

www.kirjaelää.fi