Hallitusohjelma julki – tältä se näyttää kirja-alan kannalta

Kirjan sivut. Kuva: Eetu Ahanen

Hallitusohjelma pitää sisällään lupaavia satsauksia luovaan alaan ja kirjallisuuteen. Hallitus tavoittelee lisää työpaikkoja ja parempia työskentelyedellytyksiä luovalle alalle.

Tänään maanantaina Helsingin keskustakirjasto Oodissa julkistettu hallitusohjelma tunnistaa luovan alan potentiaalin: ohjelmassa todetaan, että nyky-yhteiskunnassa yhä suurempi osa kansantalouden tulosta syntyy aineettomista sisällöistä.

”Elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Taiteen, kulttuurin ja luovien alojen tuotanto- ja palvelusektorit ovat työvoimavaltaisia ja ne kasvavat edelleen”, hallitusohjelmassa esitellään kulttuurikentän tilannekuvaa.

Tavoitteina hallitusohjelmassa mainitaan seuraavat:

  1. Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat.
  2. Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toimintaedellytykset ovat vahvistuneet.

Poimintoja keinoista, joilla tavoitteisiin aiotaan päästä:

  • Perustetaan Creative Business Finland tukemaan luovien alojen kasvua.
  • Nostetaan taiteilija-apurahojen tasoa.
  • Jatketaan lukemista edistävää Lukuliike-hanketta.
  • Pyritään kasvattamaan kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa asteittain yhteen prosenttiin.
  • Huolehditaan kirjastojen saavutettavuudesta ja kokoelmien monimuotoisuudesta.
  • Tuetaan kotimaisilla kielillä kirjoitetun tiedekirjallisuuden julkaisemista.
  • Parannetaan vähälevikkisen laatukirjallisuuden saavutettavuutta.

Lisäksi sosiaaliturvan uudistamista koskevassa osiossa mainitaan, että taiteilijaeläkkeiden määrää ollaan lisäämässä.

Hallitusohjelma vaikuttaa kirja-alan kannalta lupaavalta, ja Sanaston sekä Sanaston jäsenjärjestöjen tavoitteita näyttäisi menneen hienosti läpi.

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestönä Sanasto muistuttaa, että Suomessa on perinteisesti nähty vahvan tekijänoikeuden merkitys tärkeänä. Sen turvaaminen on edellytys luovan alan vahvistumiselle.

”Pidetään se mielessä myös hallitusohjelmaa toteutettaessa, niin että kaikissa uudistushankkeissa huomioidaan tekijöiden oikeudet ja mahdollisuus saada korvaus tekemänsä työn hyödyntämisestä”, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa sanoo.

Tutustu hallitusohjelmaan (kulttuuria koskeva osio s. 170)