Sanaston helmikuun tilitys lukuina

Sanasto tilitti kirjallisuuden tekijänoikeuskorvauksia helmikuussa 2022 yhteensä 43 282,34 €. Korvauksia maksettiin yhteensä 293 tekijälle ja edesmenneen tekijän edunsaajalle.

Maksetut korvaukset

Radio- ja tv-käyttökorvaukset vuosilta 2017–2022 yhteensä 16 972,01 €
Esitys-, julkaisu- ja näyttelykorvaukset vuosilta 2017–2022 yhteensä 26 310,33 €

Maksusuoritukset näkyvät tileillä 21.2.2022. Kaikille korvauksia saaneille on lähetetty tilityslaskelma, joka sisältää tiedot henkilökohtaisista korvauksista.

Sanasto tilittää korvauksia seuraavan kerran 6.6.2022. Silloin maksetaan mm. lisätilityksiä lainauskorvauksista. Viimeinen päivä omien tietojen muuttamiselle ennen tilitystä on 6.5.2022.

Sanaston vuoden 2022 suurin tilitys koittaa joulukuussa, jolloin maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia vuoden 2021 kirjastolainoista. Tilityspäivä on 7.12.2022.

Tutustu koko vuoden tilitysaikatauluun sekä korvauslajeihin.