ISNI-projekti tähtää tekijä- ja teostietojen tehokkaampaan tunnistamiseen

Sanasto on mukana Kansalliskirjaston koordinoimassa projektissa, jonka on määrä parantaa luovan alan tekijänoikeusjärjestöjen metadataa hankkimalla tekijöille kansainväliset ISNI-tunnisteet. Hankkeeseen osallistuvat myös muut suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto ja Teosto.

ISNI (International Standard Name Identifier) on kansainvälisesti laajasti käytetty tekijätunniste. ISNI-tunnisteen avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä, mukaan lukien esimerkiksi kirjailijoita, kääntäjiä, säveltäjiä, esittäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esiintyjiä, tuottajia ja kustantajia.

Projektissa mukana olevat tekijänoikeusjärjestöt kattavat musiikki-, kirjallisuus- ja visuaalisen, osittain myös audiovisuaalisen alan tekijöitä ja edustavat reilusti yli 100 000 kotimaista korvauksensaajaa. ISNI-tunnuksen käyttöönotto suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöissä luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta.

– Tavoitteenamme on hankkeen myötä kyetä tunnistamaan tekijä- ja teostietoja entistäkin tehokkaammin ja myös tarjota tekijäasiakkaillemme yhä parempi palvelukokemus omien teostietojensa ylläpitämiseksi järjestelmässämme, linjaa Sanaston tilitys- ja tietohallintopäällikkö Pentti Nieminen.

Erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä taiteen tekijöiden yksiselitteinen tunnistaminen on keskeisessä osassa yhä verkottuvammassa maailmassa, jossa kanavat taiteen kuluttamiseen moninaistuvat jatkuvasti. Viimeisten vuosien aikana ISNI-tunnuksen käyttö on yleistynyt erityisesti musiikkialalla, kun musiikin suoratoiston merkittävimmät palvelut ottivat ISNIn käyttöön. ISNI toimii kuitenkin yli toimialojen.

Projektin toteuttaminen on mahdollista opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusjärjestöille myöntämän avustuksen turvin. Avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamisen edistämiseen. Avustus sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista.

Lue lisää Kansalliskirjaston verkkosivuilta.