Kansalliskirjaston digitointilupa

Digitointihankkeen tekijänoikeuslupa

Pilottilupa avaa kokoelmia verkkokäyttöön

Kansalliskirjaston digitointihanke avaa uusia kirjakokoelmia yleisön ja tutkijoiden verkkokäyttöön. Tekijänoikeuksista on sovittu Sanaston ja Kopioston kanssa. Kyseessä on pilottilupa, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Digitointihankkeen tavoitteena on varmistaa kulttuuriperintöaineistojen säilyvyys, käytettävyys ja saatavuus. Kirjat sijoittuvat kahteen verkkokokoelmaan, jotka ovat käytettävissä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa vuoden 2024 loppuun asti.

Kansalliskirjasto on digitoinut 1 000 tietokirjaa avoimeen verkkokäyttöön ja 1 000 kaunokirjaa tutkimus- ja opetuskäyttöön. Digitoitavat teokset on valittu Kansalliskirjaston kokoelmien joukosta. Valitsijoina ovat toimineet Helsingin yliopiston kirjahistorian ja kirjallisuudentutkimuksen asiantuntijat. Pilotin myötä iäkkäämpää kirjallisuutta, jota ei kovin helposti enää löydy, on saatu digitaalisessa muodossa lukijoiden ja tutkijoiden ulottuville.

Sanasto on solminut sopimuksen pilottiluvasta edustaen kirjallisuuden tekijöitä ja edesmenneiden tekijöiden oikeudenhaltijoita. Kirjallisuuden tekijät ja oikeudenhaltijat saavat teosten käytöstä korvauksia Sanaston tilitysaikataulun mukaisesti.