Nationalbibliotekets digitaliseringslicens

Upphovsrättslicens för digitaliseringsprojekt

Pilotlicens öppnar samlingar på webben

 

Nationalbibliotekets digitaliseringsprojekt öppnar nya boksamlingar för allmänheten och forskarna på webben. Upphovsrättsligt avtal har ingåtts med Sanasto och Kopiosto. Det är fråga om en pilotlicens som gäller till slutet av 2024.

Syftet med digitaliseringsprojektet är att främja kulturarvsmaterialets beständighet, användbarhet och tillgänglighet. Böckerna är indelade i två nätsamlingar som är tillgängliga via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi fram till slutet av 2024.

Nationalbiblioteket har digitaliserat 1 000 faktaböcker som är allmänt tillgängliga på webben och 1 000 skönlitterära verk för forsknings- och undervisningsbruk. De verk som digitaliseras har valts bland Nationalbibliotekets samlingar. Urvalet har avgjorts av experter på bokhistoria och litteraturforskning vid Helsingfors universitet. I och med pilotprojektet har äldre litteratur, som inte längre är så tillgängligt, gjorts tillgängligt för läsare och forskare i digitalt format.

Sanasto har ingått avtal om pilotlicensen som representant för författare och rättsinnehavare till avlidna författare. Författare och rättsinnehavare får ersättning för användningen av verken enligt Sanastos utbetalningsschema.