Kansanedustaja Grahn-Laasonen jättämässä lakialoitteen e-kirjojen ja äänikirjojen lainauskorvauksista

Älypuhelin ja kuulokkeet, äänikirjan kuuntelu

Kansanedustaja ja entinen kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on jättämässä eduskunnassa lakialoitteen, jossa esitetään kirjastojen lainauskorvauksen laajentamista e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin. Sanasto toivoo, että aloite keräisi mahdollisimman paljon allekirjoituksia kansanedustajilta yli puoluerajojen.

Lakialoitteessa esitetään tekijänoikeuslain muuttamista siten, että lainauskorvaus ulotetaan koskemaan myös e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Voimassa olevan lain mukaan lainauskorvaus koskee vain perinteisiä, fyysisinä kappaleina lainattavia kirjoja.

– Suomi alkoi maksaa lainauskorvauksia myöhään verrattuna muihin EU-maihin. Tekijät ansaitsevat sen, että e-aineistojen osalta asia ratkaistaisiin pian. Olisi suotavaa että Suomi olisi ensimmäisten maiden joukossa, jotka alkavat suorittamaan korvauksia myös e-aineistojen lainoista. Nyt asia on hoidettu jo Hollannissa, Tanskassa ja Briteissä, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Aloitteessa ehdotetaan lainauskorvauksen laajentamista e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin siten, että tekijänoikeuslakiin lisätään pykälä, jolla säädetään tekijällä olevan oikeus lainauskorvaukseen myös silloin, kun teoksen sähköinen kappale välitetään kirjaston käyttäjille ja välittäminen on tapahtunut lisenssiehtojen mukaisesti. Ehdotettavalla lainauskorvauksen ulottamisella e-kirjojen lainoihin ei tehdä muutoksia primäärimarkkinoilla tapahtuvaan lisensointiin.

– Tekijöiden kannalta erittäin tärkeää aloitteessa on, että siinä on hyvin huomioitu se, että lainauskorvauksen ulottaminen e-kirjoihin ei vaikuta kaupalliseen markkinaan, vaan sen rooli on turvattu, Salomaa sanoo.

Suomessa on parhaillaan selvityksessä kansallisen e-kirjaston perustaminen. Sanaston mukaan e-aineistojen lainauskorvaus tulee ratkaista ennen valtakunnallisen e-kirjaston perustamista. Myös Grahn-Laasonen tuo omassa tiedotteessaan esiin, että kansallisen e-kirjaston kehittäminen on kestävällä pohjalla silloin, kun lainattavien kirjojen tekijät saavat lainauskorvausta kaikista formaateista.

Grahn-Laasosen lakialoitteeseen kerätään parhaillaan eduskunnassa kansanedustajien allekirjoituksia. Lakialoite on tarkoitus jättää maaliskuun alussa. Lakialoitetta tukevat myös Sanasto ja Suomen Kirjastoseura