Kansanedustaja Pia Viitasen (sd) kirjallinen kysymys lainauskorvauksista

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd) on jättänyt 8.10.2015 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen lainauskorvausten korottamisesta parlamentaarisen julkilausuman edellyttämälle tasolle. Kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut joukko kansanedustajia neljästä eduskuntapuolueesta.

Edustajat kysyvät ministeriltä: Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta eduskuntapuolueiden yhteisessä julkilausumassaan ilmaisema tahtotila toteutuu ja lainauskorvaukset korotetaan julkilausuman edellyttämälle tasolle?

Kysymyksessä todetaan, että tarve lainauskorvausten pikaiselle korottamiselle on yleisesti tiedossa. Kaksi istuvaa eduskuntaa on vuorollaan todennut, että lainauskorvaukset tulee korottaa pohjoismaiselle tasolle. Viime istuntokaudella kolme eduskunnan valiokuntaa otti kantaa lainauskorvausten pikaisen korottamisen puolesta yhteensä yhdeksässä eri lausunnossa tai mietinnössä.

”Kansakuntamme sivistys perustuu kotimaiseen kirjallisuuteen, ja kirjallisuutemme tekijöille tulee suoda lain ja direktiivin edellyttämä korvaus luomiensa teosten lainaamisesta. Tätä mieltä olivat myös eduskuntapuolueet, kun ne kuluvan vuoden maaliskuussa antoivat yhteisen julkilausuman, jossa puolueet vaativat lainauskorvausten tason nostamista usein peräänkuulutetulle pohjoismaiselle tasolle”, kysymyksessä todetaan. Kirjallisen kysymyksen voi kokonaisuudessaan lukea alla olevasta linkistä.

Kirjallinen kysymys on eduskunnassa käytössä oleva tapa, jolla yksittäinen kansanedustaja voi pyytää lisätietoa hallituksen toimista ja valvoa ministerien toimien laillisuutta. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.
Liitteet