Kansanedustajilta toivotaan tukea lakialoitteelle koskien e- ja äänikirjojen lainauskorvausta

Älypuhelin ja kuulokkeet, äänikirjan kuuntelu

Eduskunnassa on vireillä suomalaisille kirjailijoille ja kääntäjille tärkeä lakialoite lainauskorvauksia koskien. Sanasto toivoo, että kansanedustajat eri puolueista allekirjoittaisivat lakialoitteen. Lainauskorvausten edistämisessä on aiemmin tehty yhteistyötä yli puoluerajojen ja sen toivotaan jatkuvan myös nyt.

Kansanedustaja ja entinen kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on jättämässä lakialoitteen koskien e-aineistojen lainauskorvausta. Lakialoitteeseen kerätään parhaillaan kansanedustajien allekirjoituksia.

Tällä hetkellä lainauskorvausta maksetaan tekijänoikeuslain nojalla vain fyysisinä teoskappaleina lainatuista kirjoista. Samaan aikaan e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamäärät lisääntyvät: vuosien 2015–2019 aikana e-aineistojen lainaus yleisissä kirjastoissa kasvoi huimat 336 prosenttia. Lainamäärät tulevat lisääntymään myös jatkossa.

Suomessa on parhaillaan selvityksessä kansallisen e-kirjaston perustaminen, ja e-aineistojen lainauskorvaus tulee ratkaista ennen valtakunnallisen e-kirjaston perustamista. Kansallisen e-kirjaston kehittäminen on kestävällä pohjalla silloin, kun lainattavien kirjojen tekijät saavat lainauskorvausta kaikista formaateista.

Kirjastolainoista maksettavat lainauskorvaukset ovat tekijöille tärkeä osa tuloa ja mahdollistavat luovaa työtä. Nyt on aika ulottaa lainauskorvaukset myös e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin.

Saamme Sanastossa edelleen kuulla kirjailijoilta vuolaita kiitoksia siitä, että vuonna 2016 lainauskorvaus nousi Suomessa pohjoismaiselle tasolle. Uudistus tehtiin tuolloin parlamentaarisella yhteistyöllä, ja kaikki puolueet olivat sen tukena. Nyt tarvitaan jälleen yhteistyötä kotimaisen kirjallisuuden tueksi. 

Suomi alkoi maksaa lainauskorvauksia tekijöille verrattain myöhään, vasta vuonna 2007. Olisi ansaittua ja hienoa, että Suomi näyttäisi esimerkkiä e-kirjojen lainauskorvausten osalta ja olisi yksi ensimmäisiä maita Euroopassa, joka alkaisi suorittaa lainauskorvauksia myös e-kirjoista ja äänikirjoista. Korvaus on käytössä jo Alankomaissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Lainauskorvauksen nykyjärjestelmää on perusteltu siten, että e-kirjan tekijällä on mahdollisuus sopia teoksen kirjastolainaamisesta maksettavasta korvauksesta kustantajan kanssa kustannussopimuksessa. Käytännössä e-kirjojen kustannussopimuksissa sovitaan kirjastolainaamisesta kuitenkin harvoin erikseen. Osa kirjallisuuden tekijöistä, kuten tavallisesti kertakorvauksella julkaisuoikeudet kustantajalle luovuttavat suomentajat, putoavat e-aineiston lainaamisen osalta täysin arvoketjun ulkopuolelle. 

Nyt vireillä olevassa lakialoitteen esityksessä on pidetty huolta, että lainauskorvauksen ulottaminen e-aineistoihin ei vaikuta kaupalliseen markkinaan, vaan sen rooli on turvattu. Se on ensiarvoista sekä kirjallisuuden tekijöiden että kustantajien näkökulmasta.

Kirjastolainoista maksettavat lainauskorvaukset ovat tekijöille tärkeä osa tuloa ja mahdollistavat luovaa työtä. Nyt on aika ulottaa lainauskorvaukset myös e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin.

Anne Salomaa, Sanaston toiminnanjohtaja