Kirja-alan yhteinen kannanotto kirjan arvonlisäverosta

Kirjan arvonlisäveron korotus vaarantaisi vakavasti suomalaisen kulttuurin, osaamisen ja hyvinvoinnin perustan.

Suomen hyvinvointi on rakennettu osaamisen, sivistyksen ja koulutuksen varaan. Kirjallisuudella on ollut keskeinen rooli siinä, miten Suomesta on tullut elinvoimainen hyvinvointivaltio. Suomalainen osaaminen perustuu suurelta osin erinomaisiin ja kansainvälisesti tunnustettuihin oppimateriaaleihin. Kaunokirjallisuus on jäsentänyt maailmaamme ja rakentanut identiteettiämme. Tietokirjallisuus on antanut maailmankuvaamme rakennuspuita.

Kirja-ala elää muun median mukana vaikeaa rakennemuutosta, jonka seuraukset voivat olla erityisen vakavia Suomen kaltaisella pienellä kielialueella. Suomen tulevaisuus ratkaistaan osaamista vahvistamalla ja kirjojen alv:n nosto päinvastoin heikentäisi osaamistamme ja kilpailukykyämme. Suomalaisen kirjallisuuden elinvoimaisuuden vaaliminen on siten suora sijoitus tulevaisuuteen. Kirjojen arvonlisäveroon tehdyt muutokset Euroopassa osoittavat selvästi, että kirjojen hinnanmuutokset vaikuttavat suoraan kirjojen kysyntään. Kirjojen arvonlisäveron korotus tulisi näin vähentämään kotimaisen kirjallisuuden lukemista. Korotuksen valtiontaloudellinen vaikutus jäisi tästäkin syystä vähäiseksi. Vetoamme poliittisiin päättäjiin, ettei kotimaisen kirjallisuuden asemaa heikennetä. Kirjojen arvonlisävero on jo nyt Suomessa yksi Euroopan korkeimpia.

Kirja-alan menestys on ennen kaikkea sen omissa käsissä. Siksi olemmekin tarttuneet toimeen ja laittaneet alulle Kirjan vuosi 2015 -hankkeen nostaaksemme kirjan korkealle ihmisten mieliin ja puheisiin. Kuitenkin valtiovalta voi vaikuttaa siihen miten kansakunta jatkossa lukee, oppii ja menestyy. Kutsummekin hallitusta rakentamaan kanssamme siltaa yli mediamurroksen kuilun, kohti uutta kasvua. Olemmehan jatkossakin sivistysvaltio?

Helsingissä 18 maaliskuuta 2014,

Finlands svenska författareförening

Kirjakauppaliitto

Suomen Kirjailijaliitto

Suomen Kustannusyhdistys

Suomen tietokirjailijat