Kirjailijat tenttasivat kansanedustajia Turun ja Helsingin kirjamessuilla

Paneelikeskusteluissa esitettiin kysymyksiä esimerkiksi tekijänoikeuslain muutosesityksestä, kirjojen arvonlisäveron nostamisesta ja kirjailijan sosiaaliturvasta.

Sanasto ja Suomen Kirjailijaliitto järjestivät yhdessä Turun ja Helsingin kirjamessuilla paneelikeskustelut, joissa kansanedustajia pääsivät tenttaamaan kirjailijat. Molempia keskusteluja moderoi toimittaja Alma Onali.

Turun kirjamessuilla paneeliin osallistuivat kansanedustajat Li Andersson (vas.), Ritva Elomaa (ps.) ja Saara-Sofia Sirén (kok). Tentaattoreina olivat kirjailijat Virpi Hämeen-Anttila, Karo Hämäläinen, Salla Simukka ja Ville-Juhani Sutinen.

Helsingissä Riina Katajavuoren, Vilja-Tuulia Huotarisen ja Ville Hytösen tentattavaksi saapuivat kansanedustajat Tiina Elo (vihr.), Marko Kilpi (kok.), Mikko Ollikainen (RKP) ja Nasima Razmyar (SDP).

Kirjailijat kysyivät päättäjien mielipidettä äänikirjojen lukijoiden lainauskorvausoikeudesta

Helsingin kirjamessuviikolla päivän polttava kysymys koski tekijänoikeuslain muutosesitystä ja erityisesti äänikirjojen lukijoiden oikeutta lainauskorvaukseen. Kirjailija Riina Katajavuori kysyi kansanedustajilta suoraan, aikovatko nämä äänestää esityksen puolesta vai sitä vastaan.

Hallituksen edustajista Marko Kilpi painotti, että lainsäädännön tulisi olla täsmällistä ja tarkkarajaista. Mikko Ollikainen puolestaan oli sitä mieltä, että asiaa pitää pystyä tarkastelemaan uudelleen, jos aiheeseen liittyen tulee uutta tietoa, lisäksi korvausten jakamisesta tulee käydä keskustelua. Suoraa vastausta äänestyksen suhteen hallituspuolueiden edustajat eivät kuitenkaan antaneet.

Oppositiota keskustelussa edustaneet Tiina Elo ja Nasima Razmyar olivat huolissaan siitä, että annettujen lausuntojen perusteella vaikuttaa siltä, että hallituksen esitys on valmisteltu huonosti. He kiittivät kirjallisuuden tekijöitä aktiivisuudesta hallituksen esitystä koskien. Nasima Razmyar toivoi, ettei asiasta tulisi hallitus-oppositio-kysymystä, vaikka opposition puolella on vahva tuki äänikirjojen lukijoiden korvausoikeuden poistamiselle esityksestä.

Kirjojen arvonlisäveron korottamisen myötä verottaja tienaa kirjasta kirjailijaa enemmän

Turun kirjamessuilla kirjailija Karo Hämäläinen esitti kansanedustajille kysymyksen kirjojen arvonlisäveron korotusta koskien. Suomessa arvonlisäveroa on kaavailtu korotettavaksi nykyisestä 10 prosentista neljääntoista prosenttiin. Monissa muissa maissa kirjasta maksetaan huomattavasti Suomea matalampaa arvonlisäveroa. Huhtikuussa 2022 voimaan tulleen arvonlisädirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltiot voivat alentaa arvonlisäveron nollaan prosenttiin painetuille ja digitaalisille kirjoille ja lehdille.

 – Korotuksen jälkeen arvonlisäveron määrä kirjasta on suurempi, kuin mitä keskimäärin kirjailijan saama tekijänpalkkio kirjan myynnistä on. Kirjailija myös maksaa tekijänpalkkioista verot, Hämäläinen muistutti.

Hallituspuolueita edustaneet Saara-Sofia Sirén ja Ritva Elomaa nostivat esiin hallituksen tiukan talouskurin sekä tavoitteen talouden tasapainottamiselle. Sirén painotti hallitusohjelman olevan aina kokonaisuus ja täynnä kompromisseja.

– Mittavia taloussopeutuksia on mahdotonta toteuttaa ilman, että joukossa olisi myös sellaisia päätöksiä, jotka ovat epämiellyttäviä, Sirén sanoi.

Keskustelussa opposition edustaja Li Andersson haastoi hallituspuolueen edustajia, ja muistutti, että samaan aikaan kun kirjojen arvonlisäveroa korotetaan, oluen verotusta lasketaan.

Hallituksen tavoitteena on toteuttaa sosiaaliturvan uudistus

Molemmissa keskusteluissa esiin nousi kirjailijan sosiaaliturvaa koskeva kysymys. Suomessa sosiaaliturvan rakenne perustuu ajatukseen, että ihminen on joko kokoaikaisesti töissä tai kokonaan työelämän ulkopuolella. Luovien alojen työntekijöiden ansainta koostuu kuitenkin monenlaisista, hyvin vaihtelevista tuloista.

Turun keskustelussa Saara-Sofia Sirén sanoi, että erityisesti korona-aika osoitti, kuinka suuri väliinputoajajoukko luovilla aloilla on sosiaaliturvan näkökulmasta. Keskustelussa sekä Sirén että hallituskumppani Ritva Elomaa painottivat, että kuluvan hallituskauden aikana tehtävän sosiaaliturvan uudistuksen pitää pyrkiä huomioimaan paremmin myös epätyypillisen työn tekijät.

Helsingin Kirjamessuilla saman kysymyksen äärellä hallituksen edustajat Marko Kilpi ja Mikko Ollikainen mainitsivat yhdistelmävakuutuksen osana epätyypillisen työn tekijän sosiaaliturvaa. Sekä Helsingin että Turun keskusteluissa opposition edustajat muistuttivat, että nykyinen hallitus on tehnyt sosiaaliturvaan leikkauksia, jotka koskevat myös luovilla aloilla työskenteleviä.

Nasima Razmyar korosti sosiaaliturvaa koskevan kysymyksen kohdalla, että kulttuuripoliittisen selonteon tekemisen merkitystä ja kirja-alan kuulemista osana prosessia.

Molemmissa keskusteluissa esiin nostettiin myös apurahojen merkitys kirjallisuuden tekijöille. Turun keskustelussa kirjailija Salla Simukka vertasi apurahaa yritystukeen. Simukka on saanut apurahaa kansainvälisestikin menestyneen Lumikki-trilogian kirjoittamiseen. Trilogia on julkaistu 50 eri maassa ja siitä on tulossa Hollywood-elokuva.

Turussa keskustelu laajeni myös lukutaitotyöhön, jota hallitusohjelmassa on luvattu tukea tulevien vuosien aikana.