Kirjallisuuden alan järjestöjen kannanotto: Kirjastolaitoksen olemassaolo turvattava jatkossakin

Sanasto - kuvitus

Kannanotto
Julkaisuvapaa heti
Järjestöt: Kirjastolaitoksen olemassaolo turvattava jatkossakin

Kirjallisuuden alan järjestöt ovat huolissaan uuden hallituksen aikeista romuttaa kirjastolaki. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tarkoituksena on säätää laki, jolla lopetetaan kuntien lakisääteinen velvollisuus järjestää kirjastopalvelut. Alan toimijat vaativat, että kirjastojen olemassaolo, toiminta ja tulevaisuus turvataan jatkossakin lailla.

Kirjastosta leikkaaminen ei tuo kunnalle merkittäviä säästöjä. Kunnan vuotuisesta talousarviosta kirjasto käyttää keskimäärin yhden prosentin. Kirjastojen yhteiskunnallinen merkitys sen sijaan on valtava: kirjastot ehkäisevät syrjäytymistä ja edistävät tasa-arvoa tarjoten kaikille yhtäläisen mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Kirjasto on Suomen suosituin kulttuuripalvelu. Suomessa käytetään kirjastoja enemmän kuin missään muualla maailmassa: 95 miljoonaa lainaa ja 50 miljoonaa kirjastokäyntiä vuodessa.

“Kirjastolaitoksemme on maailman parhaita ja kansallinen ylpeydenaihe. Kirjasto on keskeisen tärkeä niin lukijoille, tekijöille kuin koko kirja-alalle. Kulttuuripalveluista säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa ja kirjastolaitoksen heikentäminen murentaisi sivistyksemme pohjan”, toteaa kirjailija Virpi Hämeen-Anttila.

Kirjastolain mukaan kirjastojen tehtävänä on:” –– edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä”.

Kirjastopalvelujen saavutettavuus on Suomen kaltaisella pienellä kielialueella elintärkeää. Vain kattava ja lailla turvattu kirjastoverkko mahdollistaa demokraattisesti kaikenikäisten kansalaisten helpon pääsyn tiedon ja sivistyksen lähteille.

Kirjallisuuden alan järjestöt

Eino Leinon Seura ry
Finlands svenska författareförening rf
Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry
Kirjallisuuden kääntäjien ammattiosasto KAOS ry
Lukukeskus – Läscentrum
Suomen arvostelijain liitto ry
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Suomen tietokirjailijat ry

yhtyvät Suomen kirjastoseuran 2.6.2015 julkaisemaan kannanottoon, jonka mukaan kirjastolaki tarvitaan turvaamaan laadultaan tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan.
Lisätietoja:

Eino Leinon Seura ry puheenjohtaja Juhani Lindholm, p. 050 5630247
Finlands svenska författareförening rf, puheenjohtaja Peter Sandström, p. 040 7303757
Lukukeskus – Läscentrum, puheenjohtaja Esko-Pekka Tiitinen, p. 050 5316515
Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry, varapuheenjohtaja Ville Ropponen, p. 050 4015948
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, puheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila, p. 040 5367101
Kirjallisuuden kääntäjien ammattiosasto KAOS ry, puheenjohtaja Jaana Nikula, p. 044 5306346
Suomen arvostelijain liitto ry, puheenjohtaja Elisabeth Nordgren, p. 040 5886974
Suomen Kirjailijaliitto ry, puheenjohtaja Jyrki Vainonen, p. 050 3434949
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Puheenjohtaja Kristiina Antinjuntti, p. 040 0504234
Suomen tietokirjailijat ry, puheenjohtaja Markku Löytönen, p. 050 0412 928