Termit tutuksi: Kirjallisuuden jälkikäyttö

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä, joita avataan käytännön esimerkkien kautta. Tällä kertaa kerromme, mitä kirjallisuuden jälkikäyttö tarkoittaa.

Kirjallisuuden tekijänä sinulla on oikeus päättää teoksesi käytöstä. Kustantajan kanssa sovit kustantajalle siirtyvistä oikeuksista, kuten levitys-, myynti- ja käännösoikeuksista. Sanasto taas voi myöntää puolestasi lupia kirjallisuuden jälkikäyttöön, kunhan olet liittynyt asiakkaaksemme. Liittyminen on maksutonta.

Jälkikäyttö tarkoittaa käytännössä sellaista kirjallisuuden käyttöä, joka tapahtuu kirjan julkaisemisen jälkeen, eikä liity kirjan ensisijaiseen markkinointiin tai kustantamiseen. Kirjallisuuden jälkikäyttöä on muun muassa tekstin lukeminen ääneen yleisölle, painaminen tapahtumamateriaaliin tai esittäminen radiossa.

Joillakin jälkikäytön alueilla tekijän oikeutta määrätä teoksensa käytöstä on rajoitettu. Kirjastoista tapahtuva lainaaminen on yksi tällainen alue. Et siis voi kieltää teostesi lainaamista kirjastoista. Lakiin on kuitenkin kirjattu, että sinulle tulee maksaa korvaus teostesi kirjastolainaamisesta. Tätä korvausta kutsutaan lainauskorvaukseksi. Sanasto tilittää lainauskorvaukset kirjailijoille ja kääntäjille.

Luvat kirjallisuuden jälkikäyttöön Sanastosta

Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden jälkikäyttöön. Sanaston asiakkaana voit ohjata luvan pyytäjän puoleemme, kun tekstiäsi halutaan:

  • esittää julkisesti, esimerkiksi luettavaksi yleisötilaisuudessa
  • käyttää erilaisissa tapahtumamateriaaleissa tai painaa postikorttiin
  • julkaista osana uutta teosta, kuten oppikirjaa
  • esittää radiossa tai televisiossa
  • asettaa näytteille osana näyttelyä.

Kun ohjaat lupapyynnön Sanastoon, sovimme teoksen käytöstä, keräämme korvauksen ja tilitämme sen sinulle. Sanastolla on selkeä hinnasto, jolloin tekijän ei tarvitse itse neuvotella hintaa teostensa käytölle, laatia käytöstä sopimusta, huolehtia laskutuksesta tai tarkkailla, että maksu on saapunut.

Luvan hankkiminen Sanastosta on myös kirjallisuuden käyttäjälle helppo ratkaisu, sillä käyttötilanteet koskevat usein lukuisten tekijöiden teoksia, jolloin luvan pyytäminen jokaiselta tekijältä erikseen on työlästä. Käyttäjän näkökulmasta on tärkeää, että lupien hankkiminen on mahdollisimman joustavaa ja korvausten maksaminen yksinkertaista.

Halutessasi voit sopia teostesi käytöstä myös itse. Muista tällöin sopia kirjallisesti käytön laajuudesta ja kestosta. Suosittelemme, että teoksen jälkikäytöstä pyydetään aina korvaus. Näin luomme yhdessä käytäntöä siitä, että kirjallisuuden tekijä saa korvauksen työstään. Tekijänoikeus antaa luovan työn tekijälle mahdollisuuden elää työllään.

Lisätietoa

Termit tutuksi -juttusarjan muut osat

Tutustu Sanaston lupakauppaan