Kirjallisuuden tekijöille lähes 2,8 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tilittänyt lainauskorvauksia lähes 3800 kirjallisuuden tekijälle yhteensä lähes 2,8 miljoonaa euroa. Lainauskorvausta maksetaan kirjailijoille ja kääntäjille teosten lainaamisesta yleisistä kirjastoista. Tekijän saama korvaus perustuu hänen teostensa yhteenlaskettuun lainamäärään.

Suomessa lainauskorvauksen määrärahat ovat huomattavasti pienemmät kuin muissa Pohjoismaissa. Myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta on todennut lainauskorvausten olleen koko olemassaolonsa ajan riittämättömällä tasolla. SanastonKirja elää –kampanja on ajanut lainauskorvausten korottamista pohjoismaiselle tasolle. ”Vaikka korvauksiin on saatu hieman korotusta, ovat Suomen lainauskorvaukset edelleen kaukana kohtuullisista”, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. ”Kirjallisuuden tekijöillä on vahva usko siihen, että lainauskorvaukset saadaan asianmukaiselle tasolle vielä tämän hallituskauden aikana.” Tällä hetkellä kirjailija saa 1000 kirjastolainasta korvausta noin 60 euroa.

Lainauskorvauksia tilitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Korvaus rahoitetaan valtion budjetista, ja sitä hallinnoi Suomessa Sanaston lisäksi kaksi tekijänoikeusjärjestöä: kuvan osalta korvaukset jakaa Kopiosto ja musiikin osalta Teosto. Korvaukset perustuvat edeltävän vuoden lainaustilastoihin. Seuraavan kerran lainauskorvauksia tilitetään keväällä 2014.

Lisätietoja:

Anne Salomaa, toiminnanjohtaja, Sanasto, puh. 050 366 6110
www.kirjaelää.fi