Kirjastolaki uudistuu

Hallitus antoi torstaina esityksen uudeksi kirjastolaiksi. Yleiset kirjastot säilyvät maksuttomina palveluina ja myös aineistojen varaamista esitetään maksuttomuuden piiriin. Lakiehdotuksessa uusiksi tehtäviksi kirjastoille tulevat aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Perustuslain turvaamat kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ovat kirjastolain lähtökohtana.

Sanasto pitää tärkeänä, että myös jatkossa Suomessa on kattava maksuton kirjastojen verkko, jonka toiminnan järjestäminen olisi edelleenkin kunnan vastuulla. Tällä hetkellä Suomessa on 765 yleistä kirjastoa ja 140 kirjastoautoa.

Hallitus esittää budjetissaan yleisten kirjastojen lainauskorvauksen nostamista pohjoismaiselle tasolle. Korvaus nousee ensi vuonna 15,6 miljoonaan euroon nykyisestä 9,3 miljoonasta eurosta. Lainauskorvausta maksetaan tekijöille, joiden teoksia lainataan yleisistä kirjastoista. Lainauskorvaukset tilittää Sanasto.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kirjastolain uudistumisesta kokonaisuudessaan tästä.