Korvauslajit

Lainauskorvaus

Lainauskorvaus on teosten maksuttomasta kirjastolainaamisesta tekijälle maksettava tekijänoikeuskorvaus. Sanasto jakaa lainauskorvausta tekstin tekijöille. Kuvittajat saavat lainauskorvauksensa Kopiostosta, musiikintekijät Teostosta.

Lainauskorvausta maksetaan Suomen yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista. Korvausta saa sekä fyysisistä teoksista että e-kirjoista ja e-äänikirjoista. Poikkeuksen muodostavat korkeakoulukirjastojen lainat, joista saa toistaiseksi korvausta vain fyysisistä teoksista.

Korvausta maksetaan jokaisesta kirjastolainasta ja uusinnasta, jotka on tilastoitu lainausvuoden aikana. Lainakohtainen korvaus vaihtelee hieman vuosittain, ja sen vahvistaa Sanaston hallitus. Lainauskorvaus rahoitetaan valtion budjetista.

Korvausta maksetaan vain niistä teoksista, jotka on lisätty teosluettelolle OmaSanastossa. Teoksilla tulee olla ISBN-tunnus. Jos teoksella on useita kirjoittajia, jaetaan lainakohtainen korvaus tekijöiden kesken tasan. Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on aina puolet. Jos teoksella on useampia kääntäjiä, jaetaan kääntäjän osuus (50 %) kääntäjien kesken tasan.

Kuvateoksista maksetaan vähemmän lainauskorvausta tekstin tekijöille: satukirjoista tekstin tekijä saa Sanastosta 73 %, kuvakirjoista 41 % ja sarjakuvateoksista 37,7 % täydestä korvauksesta. Kuvittajien lainauskorvauksen tilittää Kopiosto.

Lainauskorvausta maksetaan, kun korvauksia on kertynyt vähintään 10 euroa. Enimmillään lainauskorvausta voi saada fyysisistä lainoista 32 000 euroa ja e-lainoista 15 000 euroa per lainausvuosi. Lainauskorvauksia voidaan tilittää takautuvasti kolmelta vuodelta.

 

Radio- ja tv-käyttökorvaukset

Sanasto kerää korvauksia kirjallisuuden käytöstä radiossa ja televisiossa sekä lähettäjäyritysten verkkopalveluissa. Korvaukset tilitetään tekijöille lähettäjäyritysten tekemien käyttöilmoitusten mukaan.

Sanasto kerää ja tilittää korvauksia myös Ylen omatuotantoisten arkistosisältöjen verkkojulkaisusta Yle Areenassa. Arkistokorvaus koskee yli viisi vuotta sitten ensilähetyksensä saaneita Ylen ohjelmatuotantoja, joissa on käytetty kirjallisuutta.

Radio- ja tv-käyttö kuuluu niin sanotun sopimuslisenssin piiriin. Tekijänoikeuslaissa määritelty sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa, että tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia muidenkin kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Kirjallisuuden tekijällä on oikeus kieltää sopimuslisenssillä tapahtuva teoksensa käyttö ilmoittamalla siitä Sanastoon.

 

Celian äänikirjalainat eli omakirjalainat

Valtion saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa lukemisesteisille.

Sanasto tilittää korvauksia Celian äänikirjojen omakirjalainoista. Omakirjalaina tarkoittaa Celian tuottamaa äänikirjaa, jonka Celia lähettää asiakkaalleen ja lainaajan tulee itse hävittää teoskappale laina-ajan päätyttyä. Celia toimittaa Sanastolle vuosittain tiedot lainatuista teoksista ja niiden lainamääristä. Halutessasi voit tilata oman tekijäkappaleesi Celian äänikirjoista Sanastosta.

 

Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaukset (KAM)

Sanasto kerää ja tilittää korvauksia teosten käytöstä kulttuuriperintölaitoksissa (kirjastot, arkistot, museot). Niin sanotut KAM-korvaukset perustuvat tekijänoikeuslain kohtaan 16 d §. KAM-korvauksia on kertynyt tekijöille esimerkiksi Kansalliskirjaston digitointihankkeista. Lisäksi KAM-korvauksia kerätään kun kirjastot käyttävät teoksia verkossa, esimerkiksi esittävät teoksia verkko-lukutuokioissa.

Teosten käyttö kulttuuriperintölaitoksissa kuuluu niin sanotun sopimuslisenssin piiriin. Tekijänoikeuslaissa määritelty sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa, että tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia muidenkin kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Kirjallisuuden tekijällä on oikeus kieltää sopimuslisenssillä tapahtuva teoksensa käyttö ilmoittamalla siitä Sanastoon.

 

Julkaisukorvaukset

Sanasto tilittää korvauksia, kun runoa ja tekstikatkelmia käytetään osana uutta julkaisua, kuten oppikirjaa tai sähköistä oppimateriaalia.

Tilitämme korvauksia myös runojen ja tekstikatkelmien käytöstä pienpainatteissa kuten tapahtumamateriaaleissa, käsiohjelmissa ja postikorteissa. Sanasto tilittää korvauksia vain sellaisesta käytöstä, johon on hankittu lupa Sanaston lupakaupasta.

 

Esityskorvaukset

Sanasto tilittää korvauksia, kun runoa ja tekstikatkelmaa esitetään julkisesti yleisölle esimerkiksi runoillassa. Sanasto tilittää korvauksia vain sellaisesta käytöstä, johon on hankittu lupa Sanaston lupakaupasta.

 

Näyttelykorvaukset

Sanasto tilittää korvauksia, kun runoja ja tekstikatkelmia on näytteillä esimerkiksi osana taidenäyttelyä. Sanasto tilittää korvauksia vain sellaisesta käytöstä, johon on hankittu lupa Sanaston lupakaupasta.