Korvauslajit

Saadaksesi korvausta Sanastosta sinun tulee liittyä asiakkaaksi OmaSanasto-verkkopalvelussa. OmaSanastossa voit hallinnoida Sanaston asiakkuuttasi itse. Listaa asiakkuustietoihisi kaikki kirjoittamasi ja kääntämäsi teokset. Koska Sanaston hallinnoimat korvaukset kohdistetaan ISBN-tunnuksen perusteella, on erittäin tärkeää, että ilmoitat kaikkien teostesi ISBN-tunnukset, myös eri painokset ja laitokset.

LAINAUSKORVAUS

Lainauskorvaus on teosten maksuttomasta kirjastolainaamisesta tekijälle maksettava tekijänoikeuskorvaus. Sanasto jakaa lainauskorvausta tekstin tekijöille. Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta.

Lainauskorvaukset perustuvat Suomen yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista saataviin lainaustilaistoihin. Saamasi korvauksen suuruus perustuu teostesi yhteenlaskettuun lainamäärään. Mikäli teoksella on useita tekijöitä, tilitetään korvaus näille pääluvun mukaisessa suhteessa. Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on puolet. Mikäli teoksella on alkuperäisen tekijän lisäksi kääntäjä tai kääntäjiä, tilitetään kääntäjän osuus näille pääluvun mukaisessa suhteessa.

Paljon kuvaa sisältävissä kirjastoluokissa on vähennyskerroin, joka huomioi automaattisesti kuvan osuuden teoksessa. Teosten kuvaosuutta koskeva vähennyskerroin on käytössä seuraavissa kirjastoluokissa:

  • sadut (tekstin tekijä saa Sanastosta 73 % täydestä korvauksesta,
  • kuvakirjat (tekstin tekijä saa Sanastosta 41 % täydestä korvauksesta) sekä
  • sarjakuvat (tekstin tekijä saa Sanastosta 37,7 % täydestä korvauksesta)

Asiakkuusjärjestelmä laskee automaattisesti tulevan lainauskorvauksen kirjastoista saatujen lainaustietojen ja teosluettelosi perusteella. Yksittäistä teosta koskevan lainauskorvauksen jakaminen useiden tekijöiden kesken perustuu tekijöiden tekemiin ilmoituksiin teoksen tekijämäärästä ja omasta roolista tekijänä. Tekijöiden ilmoittaessa keskenään ristiriitaisia tietoja teoksen tekijöistä, jää kyseiselle teokselle kohdennettava lainauskorvaus odottamaan, kunnes epäselvyys on ratkaistu.

Lainauskorvausta jaetaan vain teoksille, joilla on ISBN-tunnus. Sanaston alatilitysraja on 10 euroa. Lainauskorvausten määrärahavuosikohtainen tilitysyläraja on 30 000 euroa. Sanaston hallitus vahvistaa kunkin vuoden osalta lainatapahtumakohtaisen korvausosuuden. Lainauskorvauksia tilitetään takautuvasti kolmelta vuodelta.

Lainauskorvauksesta varataan vuosittain Sanaston hallituksen päättämä osuus vaateita, reklamaatioita ja oikaisuja varten. Korvausten vanhentuessa varaus puretaan ja tilitetään lisätilityksinä kyseisenä määrärahavuotena korvaukseen oikeutetuille tekijöille.

Radio- ja tv-käyttökorvaukset

Sanasto tilittää sopimuslisenssin nojalla tekijöille korvauksia kirjallisuuden käytöstä radiossa ja televisiossa.
Sopimuslisenssi on opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä sopimus tekijöitä edustavan järjestön kanssa, joka kattaa myös järjestöön kuulumattomien tekijöiden teosten käytön. Voit halutessasi kieltää teostesi käytön televisiossa ja radiossa, jolloin sinun tulee ilmoittaa Sanastoon kielto-oikeutesi käytöstä. Sanasto toimittaa listan kielto-oikeutta käyttäneistä tekijöistä tv- ja radioyhtiöille.

Sanasto tilittää korvaukset tekijöille lähettäjäyritysten tekemien käyttöilmoitusten mukaan. Tekijänä tiedät itse parhaiten missä teostasi on käytetty. Ilmoittamalla teoksesi tv- tai radiokäytöstä Sanastoon varmistat, että saat korvauksen teoksesi käytöstä.

Omakirjalainat

Valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Sanasto hallinnoi korvauksia Celian asiakkailleen tuottamien äänikirjojen omakirjalainoista. Celia toimittaa Sanastolle vuosittain tiedot lainatuista teoksista ja niiden lainamääristä. Omakirjalaina tarkoittaa Celian tuottamaa äänikirjaa, jonka Celia lähettää asiakkaalleen ja lainaajan tulee itse hävittää teoskappale laina-ajan päätyttyä. Sanasto ja Celia ovat solmineet sopimuksen omakirjalainoista suoritettavasta korvauksesta. Omakirjalainajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2006. Lue lisää Celian lainoista.

Voit tilata oman tekijäkappaleesi Celian äänikirjoista Sanastosta.

Celia-oppikirjat

Sanasto tilittää tekijöille korvaukset valtion erikoiskirjasto Celian myymistä äänitetyistä oppikirjoista. Lue lisää Celian oppikirjoista! Oppikirjakorvaukset perustuvat pakkolisenssiin, jonka mukaan tekijän tulee saada korvaus teostensa myynnistä, mutta hän ei voi kieltää teostensa käyttöä.

Muut korvaukset

Tilittämme asiakkaillemme korvauksia myös muusta kirjallisuuden jälkikäytöstä, esim. kirjallisuuden julkisesta esittämisestä sekä tekstin käytöstä pienpainatteissa ja uusissa julkaisuissa tapahtuneen käytön mukaan.