Kotimaiset sisältöalat peräävät yhdessä toimia sisältöjen turvaamiseksi

Sanasto - kuvitus

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY-projektin ja Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan tiedote

Kotimaiset sisältöalan toimijat ‐ kulttuuriala, viihdeala, media‐ala ja teleoperaattorit ‐ kaipaavat pikaisia  toimia alan arvon kasvattamiseksi ja kotimaisten sisältöjen turvaamiseksi. Luovan alan arvoverkoston yhteisenä tavoitteena on turvata monipuolinen ja laadukas kotimainen sisällöntuotanto, sekä löytää keinoja kotimaisten digitaalisten sisältömarkkinoiden kehittämiseksi ja kasvattamiseksi ja sisältöjen kotimaisuusasteen nostamiseksi. Poikkeuksellisen laaja yhteistyö kuvastaa huolen suuruutta.

Opetus‐ ja kulttuuriministeriön tänään julkaiseman selvityksen mukaan sisältömarkkinoiden arvo voi monilla osa‐alueilla pudota merkittävästikin lähivuosina, mikäli raportissa esitetyissä toimenpiteissä ei onnistuta. Suomen digitaaliset sisältömarkkinat: kasvun ja kehityksen edellytykset – selvityksen on laatinut Digital Media Finland, ja raportti luovutettiin opetus‐ ja kulttuuriministeri Sanni Grahn‐Laasoselle tänään 14.9.2015 Helsingissä.

Selvitys pohjautuu opetus‐ ja kulttuuriministeriön, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhdyn ja Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan väliseen yhteistyöhön.

Kotimaisen sisältöalan arvon kasvattaminen tulisi olla poliittinen tavoite, sillä sisällöissä on merkittävää potentiaalia työllisyyden ja talouskasvun luomiseksi. On useita toimia, joiden avulla voidaan poliittisin ratkaisuin edistää kasvua ja työllisyyttä:

  • Toimijoita tulee kohdella tasaveroisesti, eikä rasittaa kotimaisia toimijoita ulkomaisia kilpailijoita raskaammalla sääntelyllä
  • Kilpailijamaissa käytettävät av‐tuotantokannusteet tulee ottaa käyttöön myös Suomessa
  • Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin tukien jakamista luoville aloille tulee helpottaa
  • Tekijänoikeuskorvausten maksaminen tekijän hallinnassa olevalle yritykselle tulee mahdollistaa
  • Sisältöjen digitaalisen jakelun vaatiman valokuituverkon rakentamisen lupamenettelyjä tulee helpottaa

Sisältömarkkinoiden tulevaisuus riippuu lukuisista tekijöistä. Tuntuvaa kasvua sisältöalalla voidaan hakea kahdesta lähteestä: kotimaassa uusien ansaintamallien hyödyntämisestä sekä maailmalla kansainvälistymisestä ja viennistä. Yksittäisten tekijöiden ja sisällöntuotantoyritysten kannalta olennaista on, että oikeuksien käytöstä maksetaan kohtuulliset korvaukset eikä markkinoilla esiinny niiden arvoon vaikuttavia häiriöitä. Myös verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat tulisi saada pikaisesti kuntoon.

Tutustu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla selvitykseen: Suomen digitaaliset sisältömarkkinat

Sanasto on Luovan työn tekijät ja yrittäjä (Lyhty) -yhteistyöprojektin jäsenjärjestö.

Lisätietoja:
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY, Lauri Kaira, projektinjohtaja, 0400 503554
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta, Petra Wikström, puheenjohtaja, 050 3956208