Kuvan osuus huomioidaan jatkossa lainauskorvaustilityksissä

  • Kopioston kirjallisuuden kuvitukselle maksama lainauskorvaus tullaan jatkossa huomioimaan Sanaston tekstille maksamassa osuudessa.
  • Uudistus otetaan ensimmäisen kerran käyttöön maaliskuussa 2012 vuoden 2010 lainauskorvausmäärärahaa tilitettäessä.
  • Sanaston asiakkuusjärjestelmä laskee korvaukset automaattisesti, eikä uudistus ei vaadi tekijältä toimenpiteitä.
Lainauskorvauksia hallinnoi Suomessa kolme tekijänoikeusjärjestöä: Sanasto tekstin tekijöiden, Kopiosto kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden sekä Teosto musiikin tekijöiden osalta. Valtion budjetissa määräytyvä lainauskorvausmääräraha jaetaan järjestöjen kesken siten, että Teoston osuus määrärahasta (musiikin lainaamisen osuus, eli n. 10 %) erotetaan ensin. Loppuosa määrärahasta, n. 90 %, jaetaan Kopioston ja Sanaston kesken kirjallisuuden tekstin ja kuvan tekijöille jaettavaksi. Muun muassa kuvittajat, valokuvaajat ja sarjakuvantekijät voivat hakea lainauskorvauksia Kopiostosta. Yhden kirjallisen julkaisun lainaamisesta tulee maksaa teoksen tekijöille yksi lainakohtainen korvaus.


Uudistuksella pyritään entistäkin oikeudenmukaisempaan lainauskorvausten jakoon

Kaikille teosluokille on tähän saakka maksettu yhtä suurta lainauskorvausta. Nyt järjestelmän kehitystyön tuloksena kuvan tekijöille maksettava korvaus tullaan huomioimaan eniten kuvaa sisältävien teosluokkien korvauksissa. Teosluokat, joita uudistus koskee, ovat lasten kuvakirjat, sadut sekä sarjakuvat. Jaot määrittyvät kirjastoluokituksen mukaan. Sanasto ja Kopiosto ovat sopineet kirjastoluokkakohtaisesti, kuinka lainakohtainen korvaus jakautuu tekstin ja kuvan tekijöiden kesken. Neuvotteluissa pyrittiin löytämään keskimääräinen tekijänoikeussuojan alaisen kuvan määrä tietyssä teoslajissa. Määritelty kuvan osuus vähentää tekstin tekijän osuutta näissä teosluokissa, sillä näiltä osin lainaamisesta maksettava osuus on siirtynyt Kopiostoon kuvantekijälle maksettavaksi.

Myös muut kuin edellä mainitut teoslajit sisältävät kuvia. Tekijänoikeussuojan alaista kuvitusta on näissä teoslajeissa kuitenkin keskimäärin niin vähän, ettei jakoa ole toistaiseksi ollut mahdollista ottaa korvausten jaossa huomioon. Kuvien määrä myös vaihtelee muissa teoslajeissa huomattavasti vähennyksen piirissä olevia teoslajeja enemmän.

Uudistuksen myötä

  • teosluokassa sadut tekstin tekijä saa 73 % julkaisun lainakohtaisesta korvauksesta
  • teosluokassa lasten kuvakirjat tekstin tekijä saa 41 % julkaisun lainakohtaisesta korvauksesta
  • teosluokassa sarjakuva tekstin tekijä saa 37,7 % julkaisun lainakohtaisesta korvauksesta

 

Lisätietoja:

Juha Pihlajaniemi, lakimies, Sanasto, puh. (09) 56293350, [email protected]