Lainauskorvauksiin korotus valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä

Valtioneuvoston esitys vuoden 2015 talousarvioksi on siirtynyt eduskunnan käsiteltäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle hallitus esittää 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015. Lainauskorvausten asteittaista nostamista jatketaan siten, että määrärahan taso olisi 4 225 000 euroa vuonna 2015. Määrärahassa on nousua 150 000 euroa kuluvaan vuoteen verrattuna.

On tärkeää, että haastavinakin taloudellisina aikoina selkeitä epäkohtia pyritään korjaamaan. Esitetty korotus ei kuitenkaan nosta lainauskorvauksia tasolle, jota voitaisiin pitää riittävänä korvauksena tekijänoikeussuojan alaisten teosten hyödyntämisestä.

Tarve lainauskorvausten tuntuvalle korottamiselle on tuotu esille kahden istuvan eduskunnan toimesta, ja valtiovarainvaliokunta on jo kolmasti mietinnöissään todennut lainauskorvausmäärärahojen olevan riittämättömät, jotta tekijät saisivat heille laissa luvatun kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. Näin suuren epäkohdan oikaisemista ei ole mahdollista toteuttaa ainoastaan pienillä korotuksilla. Kirjailijat ovat menettäneet vuosien kuluessa ja menettävät edelleen runsaasti tekijänoikeuskorvauksia, joihin he olisivat olleet oikeutettuja. Eduskunta on myös kahdesti hyväksynyt lausuman, jossa edellytetään lainauskorvausten korottamista asianmukaiselle tasolle.

Lainauskorvaukset ovat tekijänoikeuskorvauksia, eikä asiassa ole kyse harkinnanvaraisuudesta:  kun teosten maksuton lainaaminen sallitaan, tulee siitä suorittaa asianmukainen korvaus teokset luoneille tekijöille. Lainauskorvauksiin varattu määräraha tulee myös Suomessa korottaa sellaiselle tasolle, että se vastaa EU:n vuokraus- ja lainausdirektiivin tarkoitusta ja unionin tuomioistuimen linjauksia.

Lopullisesti vuoden 2015 talousarvio vahvistuu joulukuussa eduskuntakäsittelyn jälkeen.