Lainauskorvauksiin korotus vuonna 2014

Lainauskorvausmääräraha nousee tulevana vuonna 4,075 miljoonaan euroon.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on mietinnössään (34/2013) kirjannut lainauskorvausten korottamisesta. Määräraha nousee yhteensä 250 000 eurolla, jolloin kokonaissumma on 4,075 miljoonaa euroa. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa pyritään edelleen nostamaan ja tiukasta taloustilanteesta huolimatta saamaan opetus- ja tutkimuskirjastot mukaan korvauksen piiriin.