Lainauskorvaus nousee tulevana vuonna 8,2 miljoonaan euroon

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen lainauskorvausten korottamisesta tulevana vuonna 4 miljoonalla eurolla. Määräraha nousee yhteensä n. 8,2 miljoonaan euroon.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt hallituksen täydentävän budjettiesityksen, jossa lainauskorvauksiin varattuun määrärahaan osoitetaan 4 miljoonan euron korotus (HE 247/2014). Aiemmassa talousarvioesityksessä nykyiseen 4,075 miljoonan euron määrärahaan osoitettiin 150 000 korotus, mutta nyt hyväksytyllä päätöksellä lainauskorvaus nousee tulevana vuonna yhteensä 8,225 miljoonaan euroon.

Valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään (VaVM 37/2014) olevansa erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen, mutta huomauttaa, että korotuksen jälkeenkin Suomi jää jälkeen muiden Pohjoismaiden tasosta. Valiokunta pitää tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa korotetaan edelleen ja että seuraavalla vaalikaudella se nousee pohjoismaiselle tasolle. Lisäksi valiokunta edellyttää, että järjestelmää laajennetaan myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen.