Lainauskorvausmääräraha pysymässä ennallaan vuodelle 2022

Kirjarivi ja peili, josta kirjat heijastuvat.

Valtion lainauskorvausmääräraha ensi vuodelle on pysymässä ennallaan (15,6 M€). Valtiovarainministeriön verkossa julkaistussa talousarvioesityksessä oli vielä perjantaina 13.8. virheellinen tieto määrärahan osalta. Määrärahaan oli kirjattu neljän miljoonan euron vähennys.

Sanasto sai valtiovarainministeriöstä vahvistuksen, että kyseessä oli valitettava tekninen virhe, ja määräraha on talousarvioesityksessä pysymässä edellisvuosien tasolla. Virheellinen tieto ilmoitettiin korjattavan talousarvioesitykseen verkkoon perjantai-illan aikana. VM:n mukaan neljän miljoonan euron vähennys koskee toista kohtaa talousarviossa, ja vähennys oli inhimillisen erehdyksen takia kirjattu väärään kohtaan.

Virhe oli hyvin harmillinen, sillä Sanasto on käynyt kuluneen vuoden aikana päättäjien kanssa keskusteluja määrärahan korotustarpeesta sekä tarpeesta laajentaa korvaus e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin. Suomessa ei ole korotettu määrärahaa vuoden 2017 jälkeen, ja samassa ajassa esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa määrärahaa on korotettu yli 20 prosentilla.

Sanasto edistää lakimuutosta, jotta lainauskorvausta kertyisi jatkossa myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainoista. E-kirjojen lainaus on kasvanut vuosien 2015–2020 aikana lähes 500 prosenttia. Suomessa myös valmistellaan parhaillaan kansallista e-kirjastoa, joka tullee entisestään lisäämään e-kirjojen lainaamista.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvaus on monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa.