Lainauskorvausmääräraha vuodelle 2021 säilyy tutulla tasolla

Kädet pitelevät avoinna olevaa kirjaa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi perjantaina 11.12.2020 mietintönsä hallituksen vuoden 2021 talousarviosta. Valiokunta osoitti miljoona euroa valtakunnallisen e-kirjaston kehittämiseen.

Valtion talousarviossa esitetyn mukaisesti lainauskorvausmääräraha pysyy odotetusti ennallaan eli 15,6 miljoonassa eurossa (sis. alv 10 %). Vuotuinen määräraha on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2017 lähtien.

Kuluvan vuoden 2020 kirjastolainoista maksetaan lainauskorvausta vuoden 2021 lopussa. Kirjastojen kevään kiinniolo ei vaikuta lainauskorvauksiin. Vaikka vuoden kokonaislainamäärä laskisi poikkeustilanteen johdosta, on lainauskorvauksia jaossa sama kokonaispotti. Lainauskorvausmääräraha jaetaan kertyneiden lainojen kesken: jos lainoja on tavanomaista vähemmän, yhdestä lainasta saa enemmän korvausta.

– Myös e-aineistojen lainat tulisi saada lainauskorvauksen piiriin mahdollisimman pian. E-kirjojen lainaaminen tulee kasvamaan merkittävästi tänä vuonna. E-kirjojen lainauskorvaus pitää hoitaa kuntoon samassa yhteydessä kun Suomeen kehitetään valtakunnallista e-kirjastoa, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa sanoo.

Valtiovarainvaliokunta osoitti valtion talousarvioon 40 miljoonan euron menolisäykset. Merkittävän lisäyksen sai kirjastosektori: valiokunta osoitti miljoona euroa yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämiseen. Valtakunnallisen e-kirjaston kehittämiseen halutaan panostaa, jotta digitaalisen aineiston hankinta ja ylläpito toteutuisivat tasapuolisesti eri puolilla maata.  Valiokunta osoitti lisäksi 500 000 euroa lukutaitohankkeeseen.

Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2021 lopullisesti maanantaina 21. joulukuuta.