Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lainauskorvauksen määrärahoista

Sanasto antoi 1.10.2012 lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle lainauskorvauksen määrärahoista. Sanasto oli myös suullisesti kuultavana lainauskorvausmäärärahoista sivistysvaliokunnan kokouksessa 3.10.2012 valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2013.

Lue kirjallinen lausunto kokonaisuudessaan tästä.