Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (HE 154/2022vp)

Kuvituskuva lukulaitteesta

Sanasto on antanut 25.10.2022 lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2023. Tämä artikkeli on tiivistelmä lausunnostamme. Pääset lukemaan lausunnon lähdeviitteineen kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Sanaston pääviestit:

Sanasto ja kirjallisuuden tekijät kannattavat kuntien yhteistä e-kirjastoa, mutta samalla on huolehdittava kirjallisuuden tekijöiden toimeentulon edellytyksistä. Sanasto on tyytyväinen siitä, että yleisten kirjastojen osalta e-lainauskorvaus on etenemässä, mutta myös korkeakoulukirjastojen e-lainat tulee ottaa e-lainauskorvausten piiriin.

Kannatamme tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen ehdotusta 1) esittää kehykseen vuoden 2023 e-lainauskorvaukseksi varattu miljoona valtion talousarvioon vuoden 2023 täydentävässä talousarvioesityksessä, 2) aloittaa lainauskorvausten maksaminen vuonna 2023 ministeriön päätöksellä ja 3) valmistella e-lainauskorvauksia koskeva lainmuutos niin, että se tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

1. Sanasto ja kirjallisuuden tekijät kannattavat kuntien yhteistä e-kirjastoa, mutta samalla on huolehdittava kirjallisuuden tekijöiden toimeentulon edellytyksistä

Sanasto ja kirjallisuuden tekijät suhtautuvat myönteisesti rakenteilla olevaan kuntien yhteiseen e-kirjastoon, sillä se tuo kirjallisuuden digitaalisessa muodossa kaikkien suomalaisten luettavaksi. Samalla Sanasto kuitenkin muistuttaa, että kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksista ja edellytyksistä tehdä työtä on pidettävä huolta.

E-kirjojen lainauskorvaus on saanut laajaa kannatusta koko kirja-alalla. Lainauskorvaus on osa kirjallisuuden tekijän tuloja, joka lisää kirjailijoiden ja kääntäjien mahdollisuuksia elättää itsensä työllään sekä keskittyä uusien teosten kirjoittamiseen. Lainauskorvaus on monelle kirjallisuuden tekijälle tärkeä osa omaa toimeentuloa: kaunokirjailijoille se muodostaa keskimäärin 27 prosenttia kaunokirjallisesta työstä saaduista tuloista ja kirjallisuuden kääntäjille keskimäärin noin kolmasosan kirjallisuuden kääntämiseen liittyvistä tuloista.

2. Riemuitsemme yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvausten etenemisestä mutta myös korkeakoulukirjastojen e-lainat tulee yhteistyöllä saattaa e-lainauskorvausten piiriin

Sanasto ja kirjallisuuden tekijät ovat tehneet vuosia töitä lainauskorvauksen ulottamiseksi e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin. Haluamme lämpimästi kiittää eduskuntaa ja valtiovarainkunnan sivistys- ja tiedejaostoa hyvästä yhteistyöstä sekä edistysaskeleista e-lainauskorvauksia koskevassa asiassa.

Sanasto ja kirjallisuuden tekijät riemuitsevat siitä, että e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvaus etenee vihdoin. Nyt annettu kattava [hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon tekemä] selvitys antaa tietoa e-lainauskorvauksen merkityksestä kirjallisuuden tekijöille sekä etenemisaskeleet asiassa.

Sanasto kuitenkin huomattaa, että selvityksessä esitetään korkeakoulukirjastojen osalta e-lainaamisen jäämistä korvausten ulkopuolelle. Sanasto toivoo, että yhteistyöllä saadaan myös korkeakoulukirjastojen lainaustilastoja koskevat tekniset kysymykset ratkaistua, ja korkeakoulukirjastoista tehdyt e-lainat, jotka täyttävät lainauskorvauksen mukaisen e-lainan vaatimuksen, otetaan lainauskorvausten piiriin viimeistään lain voimaan tulemisen yhteydessä vuonna 2024.