Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026

Mustepullo ja sulkakynä kierrevihkon päällä.

Sanasto on antanut 25.4.2022 lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026.

Sanasto pitää hyvänä asiana sitä, että julkisen talouden suunnitelmassa yksityisen kopioinnin hyvityksen määräraha vuosille 2023—2026 on säilytetty vakiintuneella 11 miljoonan euron tasolla. Määrärahan säilyttäminen vakiintuneella tasolla on koronan aikana kovia kokeneelle luovalle alalle tärkeä viesti siitä, että luovan työn merkitys tunnustetaan.

Lisäksi lausunnossa nostetaan esiin julkisen talouden suunnitelmasta käydyn kehysneuvottelun päätös, jossa lainauskorvauksen ulottamiselle koskemaan e-kirjoja ja e-äänikirjoja on varattu 1 miljoonan euron vuosittainen määräraha vuosille 2023—2026. Tämä päätös on linjassa eduskunnan joulukuussa 2021 antaman lausuman kanssa, jossa edellytettiin e-kirjojen ja e-äänikirjojen saattamista mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin e-aineistojen kaupallisen markkinan toimintaa vaarantamatta, ja samalla lainauskorvausmäärärahan korottamista pohjoismaista korvaustasoa vastaavaksi.

Sanaston arvion mukaan seuraavien vuosien kuluessa tarvitaan kuitenkin useita miljoonia euroja vuosittaista määrärahalisäystä, jotta lainauskorvaus saadaan pidettyä pohjoismaisella tasolla ja voidaan huomioida tulevien vuosien e-lainojen kasvu.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.