Miten Sanasto kattaa kulunsa?

Sanaston toiminnan kulut katetaan tekijänoikeuskorvauksista vähennettävällä kulupidätyksellä. Tässä artikkelissa kerromme, mitä kulupidätys tarkoittaa.

Mikä kulupidätys on?

Sanasto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminnan kulut katetaan tekijänoikeuskorvauksista vähennettävällä kulupidätyksellä sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Kulupidätys on tekijänoikeusjärjestöissä kansainvälisesti yleisesti käytössä oleva tapa kattaa toiminnan kulut.

Sanaston vuonna 2022 pidättämä kulupidätys oli lainauskorvauksen osalta 11,1 prosenttia ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 prosenttia.

Vuonna 2022 Sanasto pidätti kulupidätystä hieman alle 1,4 miljoonaa euroa.

Mihin kulupidätyksestä saatavat varat käytetään?

Muun muassa laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista asettaa ehtoja kulupidätyksen keräämiselle ja käytölle. Lain mukaan tekijänoikeusjärjestön keräämän kulupidätyksen pitää olla kohtuullinen suhteessa palvelun laatuun ja laajuuteen.

Sanaston taloutta ja sijoitustoimintaa hoitaa toiminnanjohtaja, joka raportoi Sanaston hallitukselle. Suurin osa Sanaston keräämästä kulupidätyksestä menee Sanaston perustoiminnan kattamiseen eli esimerkiksi henkilöstön palkkoihin, toimitilan vuokraan sekä it-järjestelmien ylläpitoon. Toisin sanoen merkittävin osa varoista käytetään suoraan siihen, että Sanaston perustehtävä – korvausten tilittäminen kirjallisuuden tekijöille – toimisi mahdollisimman sujuvasti. Lisäksi varoja käytetään esimerkiksi tekijänoikeuskoulutusten järjestämiseen ja tekijöiden edunvalvontaan.

Suurin osa Sanaston toiminnasta katetaan kulupidätyksen avulla kerätyistä varoista, mutta niitä täydentävät sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot. Vuonna 2021 kertyneet sijoitustoiminnan tuotot käytettiin Sanaston vuosikokouksen päätöksellä kokonaisuudessaan kattamaan vuoden aikana syntyneitä toiminnan kuluja ja näin pienentämään tekijänoikeuskorvauksista perittävää kulupidätystä.