Miten Sanasto saa tiedot lainauksista?

Kädet pitelevät avoinna olevaa kirjaa.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan kirjallisuuden tekijöille teosten lainamäärien perusteella. Tämän vuoksi Sanasto tarvitsee lainauskorvausten tilittämistä varten kirjastoilta tiedot teosten lainamääristä, ja ne saadaan kaikista Suomen yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista. Miten tämä tapahtuu?

Sanasto kerää vuosittain tiedot yleisten kirjastojen sekä korkeakoulukirjastojen lainatapahtumista. Valtaosa kirjastoista ei toimita lainaustilastoja itse, vaan tiedot saadaan suoraan järjestelmätoimittajilta, kuten Axiell Finlandilta ja Kohalta. Suomessa ei ole olemassa mitään kirjastojen yhteistä tietokantaa, jonne tiedot lainauksista kertyisivät valtakunnallisesti kaikista kirjastoista.

Koska yleisten kirjastojen lainaustiedot ovat tallessa eri järjestelmissä, vaatii lainaustietojen koostaminen työtä. Sanastolla on ollut tiivis ja antoisa yhteistyö järjestelmätoimittajien ja kirjastojen kanssa, jonka ansiosta vuonna 2019 Sanasto sai ensimmäistä kertaa lainaustilastot jokaisesta yleisestä kirjastosta Suomessa.

Lainaustilastot toimitetaan aina kokonaisen kalenterivuoden ajalta, eli tänä keväänä kerätyt lainaustilastot sisältävät vuonna 2022 toteutuneet lainatapahtumat. Näiden tilastojen perusteella Sanasto tilittää joulukuun tilityksessä lainauskorvauksia.

Ennen vuotta 2019 tilastot ovat perustuneet otantaan. Tällöin puuttuva osuus on huomioitu laskennallisella kertoimella.

Kun lainauskorvausta ensimmäisen kerran maksettiin vuonna 2010, sai Sanasto lainaustiedot vain noin kymmenesosasta kirjastoja. Sanastossa on tehty jatkuvasti työtä otannan laajentamiseksi, ja se onkin kasvanut vuosittain. Esimerkiksi vuoden 2015 lainaustietojen osalta Sanaston otanta kattoi 48 % kirjastoista, vuoden 2016 lainaustietojen osalta 59 % kirjastoista ja vuoden 2017 lainaustietojen osalta jo 75 % kirjastoista.

Korkeakoulukirjastot tulivat lainauskorvauksen piiriin vuoden 2017 alusta lähtien. Sanasto on saanut heti siitä lähtien lainaustiedot kaikista korkeakoulukirjastoista.

Lue lisää

Tietoa lainauskorvauksesta