Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasosen vastaus lainauskorvauksia koskevaan kirjalliseen kysymykseen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on vastannut kansanedustaja Pia Viitasen jättämään kirjalliseen kysymykseen (KK 172/2016 vp) eduskunnan tahdon noudattamisesta ja lainauskorvausten nostamisesta pohjoismaiselle tasolle. Kirjallisen kysymyksen allekirjoitti yhteensä 20 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Kysymyksen allekirjoittajien joukossa on kahdeksan entistä ministeriä.

Ministeri Grahn-Laasonen kertoo vastauksessaan, että opetus- ja kulttuuriministeriössä jatketaan ponnisteluja eduskunnan yhteisesti linjaaman tavoitteen toteuttamiseksi lainauskorvausten nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle.

Eduskunta on lainauskorvausmäärärahan korottamisen lisäksi edellyttänyt lainauskorvauksen laajentamista myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. Ministeri Grahn-Laasonen kertoo vastauksessaan käynnistäneensä laajennuksen edellyttämien tekijänoikeuslain muutosten valmistelun ministeriössä siten, että hallituksen esitys annetaan eduskunnan käsittelyyn viimeistään syysistuntokauden alussa.

Voit lukea kirjallisen kysymyksen ja ministerin vastauksen alta.

LIITTEET: