Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksessa edellytetään lainauskorvausten korottamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaistussa tulevaisuuskatsauksessa edellytetään lainauskorvausten nostoa pohjoismaisesti verrannolliselle tasolle. Tällöin tekijän oikeus saada korvaus teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle toteutuisi riittävällä tavalla.

Tulevaisuuskatsauksessa painotetaan myös luovien alojen taloudellisen merkityksen kasvua. Katsauksen mukaan Suomessa tarvitaan vahvaa ja laaja-alaista kulttuuripolitiikkaa, joka mahdollistaa korkeatasoisten kotimaisten sisältöjen syntymisen myös globalisoituvassa maailmassa. Katsauksessa käsitellään myös tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistä.

Tulevaisuuskatsaus on virkamiesten ja toimialan asiantuntijoiden näkemys hallinnonalan toimintaympäristön muutoksista, tavoitteista ja välttämättömistä lähivuosien toimenpiteistä. Katsaus palvelee poliittisia päätöksentekijöitä ja sen aikajänne on kaksi lähintä hallituskautta.