Miten Sanasto edistää kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia?

Kirja pöydällä

Sanasto tekee työtä sen puolesta, että tekijänoikeuslainsäädännön kiemuroissa huomioitaisiin mahdollisimman kattavasti kirjallisuuden tekijöiden etu. Tässä jutussa kerromme, millaista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä teemme.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keskeinen osa Sanaston toimintaa. Teemme vaikuttamistyötä sekä kotimaisen että kansainvälisen lainsäädännön parissa.

Sanasto edustaa tuhansia suomalaisia kirjallisuuden tekijöitä: kaunokirjailijoita, tietokirjailijoita, kääntäjiä, runoilijoita, oppikirjailijoita. Tavoitteenamme on, että tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa mahdollisimman hyvin kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia. Samalla lain tulee edistää suomalaisten kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytyksiä ja tukea luovaa työtä.

– Kirjallisuuden tekijöiden toimeentulo koostuu monista eri lähteistä, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat yksi keskeisimpiä. Pyrimme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme ja muiden luovan alan toimijoiden kanssa vaikuttamaan tekijänoikeuksista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntöön tekijöille suotuisalla tavalla, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Vaikuttaminen tuottaa tulosta

Viime vuosina Sanasto on vaikuttanut erityisesti lainauskorvauksen epäkohtien korjaamiseen. Suomessa lainauskorvauksiin varattu määräraha on ollut huomattavasti pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka Suomessa kirjastoista lainataan selvästi enemmän kuin muualla.

Vuonna 2011 käynnistyneellä Kirja elää -kampanjallamme on ollut kaksi tavoitetta: nostaa lainauskorvauksen määrärahat pohjoismaiselle tasolle sekä tuoda korkeakoulukirjastoista tapahtuva lainaaminen korvauksen piiriin. Molemmat tavoitteet on upeasti saavutettu!

Loppuvuodesta 2016 eduskunta hyväksyi pitkään vireillä olleet lainauskorvauksen muutokset. Tekijöille kirjastolainaamisesta maksettava lainauskorvaus nousi pitkän odotuksen jälkeen pohjoismaiselle tasolle. Lisäksi lainauskorvaus laajeni koskemaan myös korkeakoulujen kirjastoista tehtäviä lainoja. Molemmat muutokset astuivat voimaan vuoden 2017 alusta.

– Kirja elää -kampanjan hengessä pyrimme jatkossa vaikuttamaan siihen, että lainauskorvaukset pysyvät pohjoismaisella tasolla muun muassa indeksikorotuksilla. Tämän lisäksi seuraamme tiivisti EU:n tasolla vireillä olevia tekijänoikeuslainsäädännön muutoshankkeita, Salomaa kertoo.

Tekijänoikeuslainsäädännöstä on viime vuosina keskusteltu paljon EU:n tasolla, joten Sanaston on tärkeää seurata Brysselin kuulumisia ja osallistua vaikuttamiseen myös kansainvälisesti.

Kerromme päättäjille, millaista kirjallisuuden tekijöiden arki on

– Tavoitteenamme on, että tekijänoikeus takaa tekijälle laajan mahdollisuuden päättää teoksensa käytöstä ja saada siitä asianmukainen korvaus. Tämän toteutumiseksi on tärkeää, että päättäjillä ja virkamiehillä on realistinen kuva kirjallisuuden tekijöiden arjesta ja työstä, Salomaa toteaa.

Sanasto vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon monella tavalla: Annamme lausuntoja lakimuutoksista, uusista laeista sekä hallitus- ja politiikkaohjelmista sekä teemme kannanottoja ajankohtaisista tekijänoikeusaiheista. Vierailemme asiantuntijana kuultavina erilaisissa neuvottelu- ja valiokunnissa. Vaalien alla tuomme esiin kirjallisuudelle ja luovalle alalle tärkeitä vaaliteemoja puoluetoimistojen ja vaaliehdokkaiden tietoon.

Sanasto vaikuttaa myös useissa työryhmissä ja neuvostoissa:

  • Olemme edustettuina muun muassa Tekijänoikeusakatemia ry:ssä, Tekijänoikeuksien neuvottelukunnassa ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksessa.
  • Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa on toiminut pitkään Tekijänoikeusneuvoston jäsenenä. Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.
  • Kansainvälistä vaikuttamistyötä teemme kattojärjestömme European Writers’ Councilin kautta. EWC:n työryhmien kautta vaikutamme ajankohtaisiin EU:ssa käsiteltäviin asioihin. Olemme jäsen myös tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälisessä kattojärjestössä CISACissa (The International Confederation of Authors and Composers Societies).

Lisätietoa

Kirjallisuuden tekijä – liity asiakkaaksi

Kirja elää -kampanja