Sanasto ja eduskunnan sivistysvaliokunta käynnistävät yhdessä kirjallisuuskummitoiminnan eduskunnalle

paula risikko kirjallisuuskummitilaisuudessa

Kirjallisuuskummitoiminnan tarkoituksena on tuoda yhteen kirjallisuuden tekijöitä ja päättäjiä keskustelemaan kirjallisuuden ajankohtaisista aiheista. Samalla toiminta on yksi linkki kirjallisuuden ja politiikan välillä.  

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanaston koordinoima kirjallisuuskummitoiminta on käynnistynyt eduskunnan sivistysvaliokunnan toiveesta. Sanasto ja sivistysvaliokunta ovat jo aikaisemmin järjestäneet yhteisiä kirjailijakahveja, joiden äärellä päättäjät ja kirjallisuuden tekijät ovat päässeet kohtaamaan. Nyt käynnistyvä kummitoiminta lisää entisestään vuorovaikutusta päättäjien ja kirjallisuuden tekijöiden välillä. 

”Kirjallisuuskummitoiminnan avulla kansanedustajille tulee suora kontakti kirjallisuuden tekijöihin. Tämä on yksi lisäkeino lisätä päättäjien ja alan asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua ja tietämystä. Odotan innolla tutustumista omaan kummiini”, kommentoi sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko. Risikon kirjallisuuskummina toimii kirjailija Sofi Oksanen.

Kirjallisuuskummitoiminta tulee olemaan ryhmämuotoista. Mukaan on kutsuttu 16 kirjallisuuden tekijää, jotka saavat 3–4 kansanedustajan ryhmiä. Toiminnan käynnistämisvaiheessa Sanasto on osoittanut kirjallisuuskummit osalle ministereistä, eduskuntaryhmien puheenjohtajille, sivistysvaliokunnan sekä sivistys- ja tiedejaoston jäsenille. Mukaan on kuitenkin kutsuttu kaikki kansanedustajat, ja toiminta on jo herättänyt kiinnostusta edustajien keskuudessa. 
 
”Olemme iloisia siitä, että sivistysvaliokunta on esittänyt Sanastolle pyynnön tämän toiminnan käynnistämiseksi. Uskomme siihen, että tällainen suora vuorovaikutus päättäjien kanssa laajentaa näkemystä kirjailijoiden ja kääntäjien työstä, ja kirjallisuuden merkitysestä osana suomalaista kulttuuria”, kommentoi Sanaston puheenjohtaja ja kirjailija Peter Sandström, joka toimii myös yhtenä kirjallisuuskummeista. 


Kirjallisuuskummitoiminta avaa suoran keskusteluyhteyden päättäjiin

Sanasto koordinoi kirjallisuuskummitoimintaa, mutta jokainen ryhmä tulee toimimaan itselleen parhaiten sopivalla tavalla. 

Yksi kirjallisuuskummeista on kirjailija ja Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen, joka iloitsee siitä, että kirjallisuuskummitoiminta avaa keskusteluyhteyden kirjallisuuden tekijöiltä suoraan päättäjiin.

”Pandemiarajoitukset ja Veikkaus-voittovarojen väheneminen ovat ajaneet koko kulttuurialan tukalaan tilanteeseen ja jatkuvaan puolustustaisteluun. Kulttuuri ei kuitenkaan ole mikään erillinen ja ylimääräinen osa yhteiskuntaamme vaan päinvastoin sen perusta. Suomalaisilla kirjoilla rakennetaan suomalaista sivistystä, hyvinvointia ja yhteiskuntarauhaa. Kirjallisuuskummitoiminta tarjoaa hienon mahdollisuuden viedä päättäjille viestiä sekä kirjallisuuden että koko kulttuurialan puolesta.”

Dialogin lisääntymisestä iloitsee myös kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

”On tärkeää, että suomalainen kirjallisuuskenttä voi hyvin nyt ja jatkossa. Siksi ymmärryksen lisääminen koko kirjallisen kentän muuttuvista toimintaedellytyksistä on tarpeen. Näen nyt käynnistyvän kirjallisuuskummitoiminnan yhtenä keinona lisätä kirjallisuudesta ja sen asemasta yhteiskunnassa käytävää keskustelua. Kummitoiminta tarjoaa suoran yhteydenpitokanavan kirjailijoiden ja päättäjien välille.”

Toiminnan yksi keskeinen tarkoitus on dialogin lisääminen politiikan ja kirjallisuuden tekijöiden välillä, mutta myös konkreettisia tavoitteita löytyy. 

”E-kirjojen ja e-äänikirjojen suosio on kasvanut merkittävästi myös kirjastoissa, mutta tällä hetkellä tekijät eivät saa näistä lainauskorvausta. Kirjallisuuskummit tulevat keskustelemaan päättäjien kanssa muun muassa siitä, mikä merkitys sillä on kirjallisuuden tekijöille, että e-aineistot saadaan lainauskorvauksen piiriin. Tämä muutos tulee tehdä viipymättä ja tähän muutokseen tarvitsemme päättäjien apua”, Sanaston puheenjohtaja Peter Sandström kommentoi. 

Oodin lanseeraustilaisuudessa kirjallisuuden tekijöillä ja päättäjillä on mahdollisuus tavata ja tutustua, keskusteluissa vilahtavat varmasti jo nyt myös kirja-alan ajankohtaiset aiheet.  

”Ajankohtaisena asiana keskustelemme tilaisuudessa myös lausunnoilla olevasta tekijänoikeuslain uudistuksesta. Se on erittäin huolestuttava koko luovan alan ja tekijöiden kannalta. Lakiluonnos tulee näkemyksemme mukaan valmistella kokonaan uudelleen”, Peter Sandström jatkaa. 

Valmisteilla oleva lakiesitys on Sanaston toiminnanjohtajan Anne Salomaan mielestä esimerkki siitä, että luovan alan tekijöiden ja päättäjien kesken tarvitaan lisää dialogia. 

”Nykyisellään muutosesitys ei turvaa luovan alan toimintaa, tekijöiden toimintamahdollisuuksia tai edistä alan kasvunäkymiä. Teemme kaikkemme, jotta Suomeen ei tulisi tekijöiden asemaa heikentävää tekijänoikeuslainsäädäntöä. Juuri tämäntapaiset esitysluonnokset osoittavat sen, että päättäjien ymmärrystä luovasta alasta tulee lisätä.” Salomaan tekijänoikeuslain muutosesitystä koskevan kirjoituksen pääset lukemaan Sanaston nettisivuilta.

Kummeina toimivia kirjailijoita ja kääntäjiä on mukana kaikkiaan 16. Mukana ovat seuraavat kirjailijat ja kääntäjät: Juha Itkonen, JP Koskinen, Sofi Oksanen, Virpi Hämeen-Anttila, Peter Sandström, Riina Katajavuori, Vilja-Tuulia Huotarinen, Marko Hautala, Paula Havaste, Laura Jänisniemi, Jari Järvelä, Heikki Karjalainen, Helmi Kekkonen, Tiina Raevaara, Philip Teir ja Katariina Vuori.
 

Lisätietoja: 
Anne Salomaa 
Toiminnanjohtaja 
+358 50 366 6110 
[email protected]  
 
Kirjallisuuskummien haastattelupyynnöt: 
Amanda Stavén 
Viestintäsuunnittelija 
+358 50 4686 405 
[email protected]