Sanasto SuomiAreenassa: luovien alojen menestys tarvitsee tekijöitä

Sanasto järjesti yhteistyössä mm. Teoston ja MTV:n kanssa paneelikeskustelun luovien alojen nykytilasta, tulevaisuudesta ja menestymisen edellytyksistä Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Paneeliin osallistuivat toimittaja Tomi Einosen johdolla kirjailija Siri Kolu, musiikintekijä Maija Vilkkumaa, MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund, Warner Bros. Finland -tuotantoyhtiön toimitusjohtaja Antti Väisänen, Tubeconin CEO Risto Kuulasmaa ja pääomarahasto IPR.VC:n partneri ja toimitusjohtaja Timo Argillander. Keskustelua kommentoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Keskustelussa kävi ilmi suomalaisten luovien alojen menestyspotentiaali. Kotimaiset luovat alat muodostavat lähes 5 % Suomen bruttokansantuotteesta, työllistävät yli 100 000 suomalaista ja ovat liki 9 miljardin euron suuruinen uuden talouden ja kasvun moottori, jolla on myös merkittävä vientipotentiaali. Jotta suomalaiset sisällöt voivat menestyä kotimaassa ja maailmalla, tulee tekijöiden toimintaedellytysten olla kunnossa.

Luovan työn tekijöiden työura on usein pätkittäinen ja tulot koostuvat useista eri puroista, vain harva elättää itseään pelkillä tekijänoikeustuloilla. Jälkijunassa maksettavat tekijänoikeustulot voivat olla jopa rasite ja vähentää esimerkiksi työttömyystukea: vaikka tekijänoikeustuloon oikeuttanut työ olisi tehty jo edellisenä vuonna, siitä saatu tulo vähentää työttömyystukea sinä vuonna, kun se maksetaan. Yrityksen perustaminen ei välttämättä myöskään ratkaise luovan työn tekijän ongelmia: tällä hetkellä tekijä ei voi ohjata henkilökohtaisia tekijänoikeustulojaan omistamansa yhtiön tuloksi eikä näin ollen myöskään jaksottaa tulojaan tai vähentää yritykseensä tekemiensä investointien kustannuksia.

Kirjailija Siri Kolu nosti keskustelussa esiin lainauskorvauksen kirjallisuuden tekijöille tärkeänä pitkäjänteisenä tulona: kirja elää kirjastossa kauan sen jälkeen, kun se on jo kadonnut kaupoista. Myös ministeri Grahn-Laasonen antoi vahvan tukensa lainauskorvausten korottamiselle ja kertoi, että korvausten taso pyritään hoitamaan kuntoon Suomen 100-vuotisjuhlatekona.