Sanasto tilitti kirjallisuuden käyttökorvauksia 24.2.2016

Sanasto tilitti helmikuussa korvauksia kirjallisuuden käyttämisestä yhteensä noin 56 000 euroa.

Helmikuun tilityksessä maksettiin korvauksia 203 kirjallisuuden tekijälle ja oikeudenhaltijalle yhteensä hieman yli 56 000 euroa. Valtaosa maksetuista korvauksista koostuu kirjallisuuden radio- ja televisiokäytöstä. Lisäksi tilitettiin korvauksia kirjallisuuden julkisesta esittämisestä ja muusta jälkikäytöstä.

Korvauksia saaneille on lähetetty tilityslaskelma, josta henkilökohtaiset korvaustiedot käyvät ilmi.

Seuraavan kerran korvauksia maksetaan 25.5.2016. Viimeinen päivä asiakkuusjärjestelmän tietojen ja verotietojen muuttamiselle sekä asiakkuussopimuksen toimittamiselle on 29.4.2016.