Sanastolle on esitetty perusteettomia maksuvaatimuksia ja oikeuskanteita

Sanastolle on esitetty poikkeuksellisesti perusteettomia maksuvaatimuksia lainauskorvauksiin liittyen. Perusteettomien vaatimusten takana on Universal Press OÜ -nimellä toimiva kustantaja, joka on pyrkinyt saamaan Sanastosta lainauskorvauksia. Kustantaja on ensin vaatinut lainauskorvauksia kustantamolle ja myöhemmin esittänyt, että vaatii korvauksia tekijöiden puolesta.

Lainauskorvaukset ovat Suomessa tekijöille maksettavia henkilökohtaisia korvauksia, eikä niitä makseta kustantajalle. Tämä perustuu suoraan tekijänoikeuslakiin. Sanasto tilittää lainauskorvaukset aina siis suoraan kirjailijoille ja kääntäjille tai edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille. Kustantajalla ei ole oikeutta lainauskorvaukseen, eikä korvauksia myöskään tilitetä kustantajan kautta tekijöille.

Kirjailijat ja kääntäjät voivat helposti rekisteröityä Sanaston verkkopalveluun lainauskorvauksia saadakseen. Osa Universal Pressin vaatimuksissa mainituista tekijöistä onkin Sanastoon liittyneinä saanut jo lainauskorvauksensa. Lainauskorvaus on tekijälle henkilökohtaista veronalaista ansiotuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijä ei voi luovuttaa oikeuttaan lainauskorvaukseen kustantajalle tai millekään muulle taholle elinaikanaan. Jos tekijä luovuttaisi oikeutensa lainauskorvaukseen, olisi tällainen oikeustoimi tekijänoikeuslain mukaan mitätön.

Universal Press on ollut toistuvasti yhteydessä Sanastoon yli puolen vuoden ajan ja esittänyt lukuisia perusteettomia maksuvaatimuksia. Sanasto on kiistänyt jokaisen maksuvaatimuksen sekä perusteiltaan että määrältään. Sanasto on esittänyt kustantajalle kantansa oikeudelliset perustelut useasti sekä neuvonut, miten tekijät saavat lainauskorvauksia Sanastosta. Tästä huolimatta Universal Press on lähettänyt uusia perusteettomia maksuvaatimuksia Sanastolle. Viimeisimpänä Universal Press on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen Sanastoa koskevia velkomuskanteita sekä konkurssihakemuksen.

– Universal Pressin tekemä konkurssihakemus on ilmeisen perusteeton samoin kuin velkomuskanteet, toteaa Sanaston asianajaja Ben Rapinoja asianajotoimisto Boreniukselta.

Myös Kopiosto on saanut samalta kustantajalta perusteettomia maksuvaatimuksia kuvan tekijöiden lainauskorvauksiin liittyen. Tällainen näyttäytyy järjestöjen työtä häiritsevänä toimintana.

– Tämä on aiheuttanut harmillista häiriötä työllemme. On todella ikävää, että tämä vie aikaa perustyöltämme kirjallisuuden tekijöiden hyväksi. Vastaamme velkomuskanteisiin ja konkurssihakemukseen asianmukaisesti, ja sen jälkeen katsomme, mitä oikeudellisia toimia voimme tehdä, jotta työmme häiritseminen perusteettomilla maksuvaatimuksilla saadaan loppumaan, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Tietoa lainauskorvauksesta:

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten tekijöille kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Korvausta maksetaan Suomessa yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista.

Sanasto hallinnoi lainauskorvauksia opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä järjestönä kirjallisuuden tekijöiden osalta. Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta. Korvaus rahoitetaan valtion budjetista. Lue lisää.